22 feb 2023

Realizacija projekta „Unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji kroz edukacije o ekološkim najnovijim tehnologijama proizvodnje gde je akcenat izvoz proizvoda“

Uvođenje znanja i primena ekoloških tehnologija, predstavlja ključni pokretač transformacije sektora poljoprivrede ka stabilnom i održivom proizvodnom sistemu.

Istraživačko-razvojni institut Tamiš, u saradnji sa Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, realizuje projekat „Unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji kroz edukacije o ekološkim najnovijim tehnologijama proizvodnje gde je akcenat izvoz proizvoda“, koji je finansiran sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Cilj ovog Projekta jeste da poveća nivo znanja poljoprivrednih proizvođača i drugih zainteresovanih korisnika o značaju i prednostima primene novih ekoloških tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, zatim da motiviše zainteresovane korisnike za uvođenje i korišćenje ekoloških mera i tehnologija kako bi postali konkurentniji na tržištu, ali i da kroz pristup i umrežavanje putem elektronskog portala razmene iskustva sa drugim poljoprivrednim proizvođačima.

Ključne prednosti uvođenja i korišćenja ekoloških tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji ogledaju se u očuvanju i zaštiti prirodnih resursa (zemljište, voda, biodiverzitet), većoj stabilnosti proizvodih i ekonomskih parametara na gazdinstvu, primeni dobre proizvođačke prakse, lakšem uvođenju standarda kvaliteta i povećanju mogućnosti izvoza proizvoda.

U okviru realizacije projekta, članovi projektnog tima održali su edukacije u vidu pet radionica i jedanog skupa na kojima je snažno istaknut značaj uvođenja i prednosti primene ekoloških mera i tehnologija u ratarskoj, voćarskoj, povrtarskoj i stočarskoj proizvodnji. Takođe, izvršena je i edukacija o značaju uvođenja standarda kvaliteta i bezbednosti hrane koji predstavljaju osnov za plasman proizvoda na inostrano tržište.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle