10 dec 2020

NOVI ŽAN MONE MODUL NA UNIVERZITETU PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, 09.12.2020. godine održana je konferencija za medije povodom početka realizacije novog Žan Mone modula sa temom „Primena vrednosti Evropske unije u politikama država kandidata“.

Univerzitet Privedna akademija u Novom Sadu se po drugi put u poslednjih pet godina našao u grupi renomiranih svetskih univerziteta koji sprovode Žan Mone aktivnosti. U pitanju su aktivnosti koje su deo Erazmus + programa Evropske unije i imaju za cilj promovisanje visokih standarda u nastavi i istraživanju u oblastu studija Evropske unije. Ove godine Univerzitet Privredna akademija je konkurisao za Žan Mone modul sa temom „Primena vrednosti Evropske unije u politikama država kandidata“, a odlukom Evropske izvšne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu projekat Univerziteta Privredna akademija je prihvaćen za finansiranje. Projekat traje tri godine (2020-2023.) i u tom periodu će biti izvedeno šest specijalističkih kurseva, jedan seminar, dve studentske debate na temu primene evropskih vrednosti, istraživački projekat i završni okrugli sto. Rezultati projekta će biti objavljeni u posebnoj publikaciji.

„Izuzetno smo ponosni na činjenicu da je u velikoj konkurenciji renomiranih evropskih i svetskih univerziteta predlog projekta dobio visoke ocene i da je rangiran na 32. mestu od ukupno 240 izabranih Žan Mone aktivnosti. Tako se Univerzitet Privredna akademija našao ispred univerziteta sa prostora bivše SFRJ i Zapadnog Balkana što je velika čast, ali i obaveza.“ – istakao je prof. dr Vladimir Medović, rukovodilac projekta i redovni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.

Žan Mone modul „Primena vrednosti Evropske unije u politikama država kandidata“ obuhvata, kraće nastavne programe u oblasti studija Evropske unije koji su posebno usmereni na podizanje svesti o važnosti poštovanja osnovnih evropskih vrednosti: ljudskih prava, uključujući i manjinska prava, ljudskog dostojanstva, demokratije, vladavine prava, jednakosti i slobode. Navedene vrednosti zajedničke su svim državama članicama EU i predstavljaju osnovni politički uslov za ulazak trećih država u članstvo Evropske unije.

Nastavne aktivnosti vodiće prof. dr Jelena Vapa Tankosić, doc. dr Marijana Mladenov i prof. dr Vladimir Medović. „Predviđene nastavne aktivnosti imaju multidisciplinarni karakter i odnose se na pravne i ekonomske aspekte zajedničkih evropskih vrednosti i njihov značaj za proces pristupanja Srbije EU.“ – istakla je prof. dr Jelena Vapa Tankosić, redovni profesor Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Doc. dr Marijana Mladenov, predstavila je dva kursa koja će voditi u okviru ovog modula „Zaštita ljudskih prava u EU“ i „Zaštita ljudskih prava i klimatske promene u pravnom sistemu EU“ i istakla da je modul Žan Mone još jedan u nizu evropskih projekata koje Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu realizuje. „Realizacija ovog modula je važan segment internacionalizacije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i doprinosi njegovoj vidljivosti i prepoznatljivosti na međunarodnom nivou.“ – izjavila doc. dr Marijana Mladenov, koja je pored članstva u projetnom timu zadužena za međunarodnu saradnju na Univerzitetu Privredna akademija i Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.

Specijalistički kursevi su besplatni i otvoreni za studente svih nivoa studija Univerziteta Privredna akademija. Posebni kursevi i seminari će biti organizovani za mlade pravnike (sudijske i advokatske pripravnike, pripravnike u tužilaštvima, kancelariji Pokrajinskog ombudsmana i dr.), kao i za zaposledne u medijima.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle