09 nov 2019

Potpisan Sporazum o međunarodnoj saradnji sa Italijanskim centrom izvrsnosti National research council, Institute of Sciences of Food Production – CNR-ISPA

Italijanski centar izvrsnosti National research council, Institute of Sciences of Food Production – CNR-ISPA i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija su 6.11.2019. godine na Institutu u Bariju potpisali Sporazum o međunarodnoj akademskoj saradnji.

Doc. dr Nikola Puvača

Naučni institut za proizvodnju hrane (ISPA-CNR) je svetski poznat i priznat centar izvrsnosti koji deluje u oblastima naučnog istraživanja, inovacija i transfera savremenih tehnologija i znanja, sa ciljem da poboljša bezbednost i kvalitet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Sinergijskom saradnjom između naučno-istraživačkog i privrednog sektora, uz transfer naučnih znanja, ISPA-CNR podstiče i promoviše puteve tehnoloških inovacija u malim, srednjim i velikim organizacijama.

Ciljevi instituta su kontinuirane inovacije i društveno-ekonomski rast teritorija izgradnjom i primenom strateških kooperativnih partnerstava sa svetskim liderima u oblasti obrazovanja, nauke i poljoprivredno-prehrambene industrije (FAO, EFSA, FSA, USDA, itd.), kao i sa malim, srednjim i velikim organizacijama (Barilla, IBM, Singenta, Baier, Thermo, Copaim, itd.) u okviru programa finansiranja koje promovišu lokalna, nacionalna i međunarodna tela (POR, PON, FP7, IPA, Horizon 2020, itd.).

S obzirom da je međunarodna saradnja veoma važan deo razvoja, kako istraživačkog tako i privrednog sektora, sporazum sa centrom izvrsnosti ISPA-CNR iz Italije će otvoriti vrata brojnim vidovima saradnje i priključivanju Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu raznim međunarodnim projektima.

Važno je istaći da će saradnja Instituta i FIMEK–a studentima i nastavnom i naučnom osoblju omogućiti pristup i aktivno učešće u brojnim projektnim i naučnim aktivnostima, kao i samo pozicioniranje Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu na mapi najaktuelnijih evropskih i svetskih naučnih dešavanja iz oblasti bezbednosti i kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

U prilog tome govori i činjenica da su profesori sa FIMEK-a pozvani kao specijalni gosti i učesnici MycoKey 2020 International Conference, u okviru MycoKey i Horizon 2020 projekta, koja će se održati u periodu od 9. do 12. marta 2020. godine u Bariju.

Takođe, u proteklom periodu su potpisani interinstitucionalni ugovori ERASMUS+ mobilnosti sa državnim univerzitetima, Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Fakultetom agrobiotehničkih znanosti, kao i Comenius Univerzitetom u Bratislavi i Fakultetom za menadžment iz Slovačke. U međuvremenu su u toku razgovori i pregovori sa Srednjoistočnim tehničkim univerzitetom (METU) i Fakultetom za inženjerske nauke iz Turske, Univerzitetom u Tirani, iz Albanije, i Fakultetom za menadžment iz Varšave u Poljskoj, te se u skorije vreme očekuje i potpisivanje sporazuma o akademskoj saradnji sa ovim institucijama.

S poštovanjem,
Doc. dr Nikola Puvača, naučni saradnik
Prodekan za međunarodnu saradnju

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle