22 okt 2019

Potpisan ugovor o međunarodnoj saradnji između Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Instituta za biologiju mora, Univerziteta u Crnoj Gori

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i državni Institut za biologiju mora, Univerziteta u Crnoj Gori 18.10.2019. godine na Institutu u Kotoru su potpisali sporazum o međunarodnoj akademskoj saradnji.

Zaposleni na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, zajedno sa svojim studentima, aktivno učestvuju u realizaciji brojnih međunarodnih projekata, kao i na permanentnom uspostavljanju međunarodne saradnje sa srodnim univerzitetima, realizaciji zajedničkih projekata, mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Budući da međunarodna saradnja predstavlja važan segment razvoja evropskog istraživačkog i obrazovnog prostora, ugovor koji su potpisali dekan Fakulteta prof. dr Dragan Soleša i prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Nikola Puvača, sa državnim Institutom za biologiju mora u Kotoru će u velikoj meri omogućiti studentima studijskih programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu i Ekologija, da unaprede svoje kompetencije, veštine i stečena znanja na matičnom Fakultetu.

Institut za biologiju mora osnovan je 1961. godine, a danas je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i jedina naučno-istraživačka ustanova u toj zemlji koja se bavi zaštitom i izučavanjem Jadranskog mora. Međunarodna saradnja i prepoznatljivost instituta je postignuta na nekoliko nivoa, a samo jedan od njih je i dugogodišnja saradnja sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO), koja se kroz projekat ADRIAMED sprovodi na polju održivog ribarstva.

Kao centar izvrsnosti sa izuzetno vrednom naučno-istraživačkom opremom, Institut će našim studentima dugoročno biti oslonac u svim budućim multidisciplinarnim sektorima istraživanja u polju inženjeringa u ribarstvu, akvakulturi i biologiji. Studentima Fakulteta za ekonomiju u inženjerski menadžment u Novom Sadu će biti omogućene posete, praktičan i stručan rad u nekoj od pet najsavremenijih i akreditovanih laboratorija za hemiju, ihtiologiju, ribarstvo, kvalitet vode, zaštitu mora i mikrobilogiju što predstavlja rezultat međunarodne akademske saradnje na koju smo izuzetno ponosni.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle