"Pravi ljudi na pravom mestu"

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru tribine “Pravi ljudi na pravom mestu” u petak 23. novembra u 13h naš gost bio je poznati novosadski psiholog i psihoterapeut Vladan Beara koji je održao predavanje na temu "Psihološke prepreke uspehu". Cilj ovog predavanja bio je da pomogne mladim ljudima da prepoznaju psihološke prepreke koje mogu da umanje ili čak onemoguće postizanje uspeha. Ovo je istovremeno bila prilika da mladi ljudi kod sebe prepoznaju pogrešna uverenja i razmišljanja koja ih mogu sprečavati u napredovanju u karijeri. Vladan Beara je na veoma slikovit i eksplicitan način objasnio kakve sve prepreke sami sebi postavljamo na putu razvoja naših karijera i koliko snažno psihološki faktori utiču na razvoj karijere pojedinca, kao i šta možemo očekivati kao reakciju u smislu posledica koje doživljavamo svakodnevno u našem radnom okruženju, a nastalih kao rezultat načina kako nas drugi doživljavaju.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle