"Pravi ljudi na pravom mestu"

U okviru tribine „Pravi ljudi na pravom mestu“ koja je održana 07.12.2012. godine FIMEK je ugostio Ivanu Kuzevsku, Trade Marketing manadžera u Somboled –Lactalis- u , koja je održala predavanje na temu “Marketing Mix: President Somborska Feta”. Cilj ove tribine je bio da se studentima na praktičnom primeru President Somborske Fete prikaže kako se na najbolji mogući način mogu koristiti instrumenti marketing miksa kako bi se unapredio brend i položaj na tržištu. Ivana Kuzevska je na konkretnim primerima studentima približila kako se teorija na pravi način može primeniti u praksi.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle