07 feb 2024

SEMINAR “ODRŽIVO PČELARSTVO I PROIZVODNJA MEDA U EU”

Seminar „Održivo pčelarstvo i proizvodnja meda u Evropskoj uniji” organizovan je u okviru aktivnosti Žan Mone Modula sa temom „Evropske održive vrednosti u zajedničkoj poljoprivrednoj politici“ koji se odvija na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu. Žan Mone modul „Evropske održive vrednosti u zajedničkoj poljoprivrednoj politici“ obuhvata najnovija istraživanja i prenos znanja o primeni održivih vrednosti u poljoprivredi u oblasti studija Evropske unije. Proučavanjem EU modela poljoprivrede i održivih ekonomskih, društvenih i ekoloških vrednosti, modul će podstaći i razumevanje budućih obaveza Republike Srbije, koje proističu iz otvaranja pregovora u okviru Poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Seminar „Održivo pčelarstvo i proizvodnja meda u Evropskoj uniji” su organizovali rukovoditeljka projekta prof. dr Jelena Vapa Tankosić i saradnici na projektu: prof. dr Radivoj Prodanović i prof. dr Vladimir Medović. Događaj je trajao dva dana, 1. i 2. februara 2024. godine od 18.00 časova i okupio je širok spektar učesnika uključujući proizvođače meda, članove udruženja pčelara „Jovan Živanović“ iz Novog Sada, poljoprivredne proizvođače, one koji se bave organskom poljoprivredom, mlade iz ruralnih područja, zainteresovane građane, studente svih nivoa studija i profesore Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, kao i predstavnike lokalnih i regionalnih institucija (Regionalnih razvojnih agencija, Pokrajinskih sekretarijata Vojvodine za nauku i tehnološki razvoj, vodoprivreda i šumarstvo) i medije.

Program seminara bio je pažljivo strukturiran, kako bi pokrio ključne aspekte održivog pčelarstva i proizvodnje meda u Evropskoj uniji, sa fokusom na sledeće teme:

  1. Uspostavljanje Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP);
  2. Opšti principi prakse održivog pčelarstva u Evropskoj uniji;
  3. Menadžment pčelarske industrije u Evropskoj uniji;
  4. Evropska podrška pčelarstvu i nacionalni programi pčelarstva;
  5. Primena dobre prakse pčelarstva EU u pčelarskom sektoru Srbije – glavni izazovi i problemi.

Profesori su održali predavanja, a diskusije su bile fokusirane na razmenu znanja i iskustava, sa posebnim naglaskom na izazove i probleme sa kojima se srpski pčelarski sektor suočava u kontekstu usklađivanja sa praksama i standardima Evropske unije.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle