Evropa za mene

eu2me-eu

 

„Kroz debatu do znanja“ Kampanja podizanja svesti o procesu pridruživanja Srbije EU poglavlje 11

Projekat „Kroz debatu do znanja“ Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu FIMEK, Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu, se implementira kroz poziv „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) od strane Evropskog pokreta Srbije.

U okviru projekta održavaju se tri radionice, završna debata u cilju obogaćivanja nastavnog sadržaja i nastavnih celina, kao i medijska promocija i diseminacija rezultata istraživanja u oblasti pčelarenja.

Direktna korist koju će studenti i nastavnici Fakulteta imati je razumevanje uticaja liberalizacije trgovinskih odnosa sa EU, odnosno razumeće važnu ulogu obrazovnih institucija u kreiranju i implementaciji nacionalnih i međunarodnih strategija, propisa i programa za podršku lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja i prekogranične saradnje; a mentorski rad sa studentima i nastavnicima će doprineti povećanju informisanosti o inovacijama u pčelatsrtvu.

Planirane aktivnosti će uticati na podizanje svesti o potrebi unapređenja proizvodnje, odnosno proizvodnje meda sa većom dodatom vrednosti, povećanjem asortimana i inovacijama u proizvodnji i ponudi, odabirom dobre marketing strategije u skladu sa zahtevima jedinstvenog EU tržišta.

Primarna ciljna grupa su mladi, mediji i opšta populacija na celoj teritoriji Srbije. Takođe jedan od specifičnih ciljeva je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, univerziteta i stručne zajednice.

U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“, poziva „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) odobrenog za finansiranje od strane Evropskog pokreta Srbije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - FIMEK, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, je implementirao dugi deo projektnih aktivnosti. 24. januara 2018.…
U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“, poziva „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) odobrenog za finansiranje od strane Evropskog pokreta Srbije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu FIMEK, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, je implementirao prvi deo projektnih aktivnosti. U okviru projekta održane…
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu je 01.11.2017. godine svečano potpisao ugovor o finansiranju inovativnih projekata i informativnih kampanja. Na poziv se javilo 60 organizacija iz različitih krajeva Srbije. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je jedan od 10 učesnika, čiji je predlog pobedio na konkursu „Evropa…

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle