Praksu sam obavljao u NLB Banci a.d. Beograd u ekspozituri u Kikindi koja se specijalizuje za poslovanje sa fizičkim licima i poljoprvredom. Tokom 4 nedelje provedene na praksi imao sam priliku da iz prve ruke iskusim način poslovanja banke, njihove prakse, pravila i procedure i način na koji vrednuju i cene svoje klijente. Filijala ima oko desetak zaposlenih ali tokom tranja prakse najviše sam imao priku da radim i učim od direktorice filijale gospođe Slavice Jeličić i kreditnih službenica Ivane Stojanović i Sanje Jarić. Gospođe koje imaju dugogodišnju praksu u bankarskom poslovanju potrudile su se da steknem sva neophodna znanja, da me upoznaju sa procedurama, pravilima i metodama koje se koriste kao i da mi na što bolji način odgovore na sve ono što me je zanimalo i da mi posebno ukažu koje su to prakse i znanja koje će mi biti od koristi u budućnosti ako se opredelim da se bavim bankarskim poslovanjem.

U toku obavljanja stručne prakse stekao sam dosta novih saznanja od kojih bi istakao:

  • Procedure i potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za potrošačke, namenske i poljoprivredne kredite.
  • Procedure i metode u radu sa klijentima na mestu kreditnog službenika.
  • Pravila i procedure u vezi sa arhiviranjem i internom kontrolom dokumentacije.
  • Metode i načine privlačenja klijenata u veoma komeptitivnom okruženju.

Prilikom obavljanja prakse imao sam prilike da steknem veoma bitna praktična znanja koja će mi bez sumnje biti od ogromnog značaja u budućem radu i van bankarskog sektora. Zahvalio bih posebno prof. Vapa Tankosić i Fakultetu za inženjerski menadžment i ekonomiju u Novom Sadu na organizovanju prakse i gospođi Jeličić na strpljenju i posvećenom vremenu .

S poštovanjem,
Goran Groza PEF 518/17

Redovan termin prezentacije International Summer School u Sankt Petersburgu, svakog petka u 12h, amfiteatar Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu 13.02.2018. godine, održano je finale takmičenja za sve maturante iz Vojvodine „FIMEK nagrađuje znanje“. Takmičenje je počelo 24.01.2018. godine u prostorijama Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu.

U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“, poziva „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) odobrenog za finansiranje od strane Evropskog pokreta Srbije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu FIMEK, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, je implementirao prvi deo projektnih aktivnosti.

U okviru projekta održane su dve radionice, 17. decembra 2017. godine „Potencijali i mogućnosti izvoza meda - karakteristike izvoznog tržišta i sklonosti u potrošnji meda“ i „Evropske podsticajne mere i pravni okvir izvoza meda“. 

epus

Prvu radionicu „Potencijali i mogućnosti izvoza meda - karakteristike izvoznog tržišta i sklonosti u potrošnji meda“ je vodila prof. dr Svetlana Ignjatijević i tokom radionice izvedeni su sledeći zaključci i zapažanja:
Profil potrošača meda u Italiji: dominantno ženske osobe starosti od 20 do 40 godina, sa visokom stručnom spremom, iz jednočlanih, dvočlanih i višečlanih domaćinstava, sa prihodima od 1000-4000 eura. Potrošači su osobe koje se hrane zdravo i vežbaju, vole ukus meda i misle da je med zdrava namirnica. Med kupuju direktno od individualnih proizvođača u prodavnicama zdrave hrane. Italijani kupuju mala pakovanja, tokom cele godine i dominantan je uticaj prijatelja i porodice.
Postoji manja spremnost da se proba med iz Srbije I bili bi spremni da plate 5-10 eura za 1 kg meda. Takođe bi istakli da ne postoji navika da se med I proizvodi od meda kupuju u apotekama I prodavnicama zdrave hrane. Takođe je prisutna navika da se med kupuje, pored proizvođača I u prodavnicama I supermarketima.

fimek-logo

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu je 01.11.2017. godine svečano potpisao ugovor o finansiranju inovativnih projekata i informativnih kampanja.

epus

Na poziv se javilo 60 organizacija iz različitih krajeva Srbije. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je jedan od 10 učesnika, čiji je predlog pobedio na konkursu „Evropa za mene" u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji.

fimek-logo

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je započeo implementaciju projekta „Through debate to knowledge" - raising campaign on Serbia's EU accession process – Chapter 11, koji je podržan od strane Evropskog pokreta u Srbiji.

U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“, poziva „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) odobrenog za finansiranje od strane Evropskog pokreta Srbije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu FIMEK, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, je implementirao prvi deo projektnih aktivnosti.

Strana 6 od 44

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle