Odštampajte ovu stranicu
Studenti Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, u okviru nastave na predmetima menadžment i preduzetništvo, posetili su Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, u organizaciji asistenkinje Tatjane Vučurević.
22 apr 2017

Studenti Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, u okviru nastave na predmetima menadžment i preduzetništvo, posetili su Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, u organizaciji asistenkinje Tatjane Vučurević.

Goran Savić, direktor Razvojnog fonda AP Vojvodine, dočekao je i pozdravio studente, i u uvodnoj reči poželeo im dobrodošlicu. Takođe, studentima se predstavila i Jelena Trenkić, šef odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing, i održala predavanje. Tema predavanja je bio kratak istorijat osnivanja Razvojnog fonda AP Vojvodine, delatnosti i ciljevi, zatim ko su članovi i organi Fonda. Kao jedni od glavnih ciljeva spomenuti su razvoj privrede i poljoprivrede, podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva, podsticanje socijalnog preduzetništva a sve kroz konkurse za dodelu kredita, u primeru navedenim, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ili privrednicima. Pričalo se o kreditnim linijama, uslovima kreditiranja a sve u cilju povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje i podržavanja privrednih subjekata koji proizvode i izvoze. Prikazana je i organizaciona šema zaposlenih samog Fonda, što je studente posebno zainteresovalo jer su neki od njih mogli sebe da zamisle upravo na ovim radnim mestima, kada diplomiraju i izađu kao kvalifikovani diplomci sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, između ostalog i iz oblasti menadžmenta i preduzetništva.

Asistentkinja Tatjana Vučurević se zahvalila direktoru Razvojnog fond AP Vojvodine i Jeleni Trenkić, šefu odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing na održanom predavanju i prilici da studenti vide i čuju reč više o načinu i ciljevima poslovanja samog Fonda.