Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi diplomirani inženjer menadžmenta.

Studijski program „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju. Osnovna svrha studijskog programa „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je obrazovanje i osposobljavanje studenata za profesiju diplomiranog inženjera menadžera u oblasti poljoprivredne proizvodnje. S obzirom na stalni porast svetskog stanovništva, rastu i zahtevi za povećanom proizvodnjom hrane. Samim tim, kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti poljoprivrede, koji će biti osposobljeni da organizuju i vode poljoprivrednu proizvodnju na visoko produktivnim osnovama. Studijski program je prilagođen potrebama razvoja poljoprivrede Srbije, posebno njenog sve značajnijeg segmenta, a to je organska proizvodnja hrane.

Studijski program Ekologija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i formiranje i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema u oblasti ekologije.

Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije-studije na daljinu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kompetentno delovanje na polju poslovne ekonomije i finansija i rešavanje konkretnih poslovnih problema. Pri čemu se akcenat stavlja na pružanju studentima fundamentalnih znanja iz mikro i makroekonomije, menadžmenta i marketinga, kao i usko specijalizovanih znanja iz poslovnih finansija, javnih finansija, finansijskih tržišta i institucija, računovodstva, poslovno-finansijske analize, finansijskog izveštavanja, revizije i kontrole.

Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je Softversko inženjerstvo. Osnovni cilj ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti softverskog inženjerstva.

Studijski program Softversko inženjerstvo pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

Student koji završi osnovne akademske studije na studijskom programu Softverskog inženjerstva osposobljen je za projektovanje, razvoj i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA, DIPLOMIRANI INŽENJER MENADŽMENTA, DIPLOMIRANI EKOLOG, DIPLOMIRANI INŽENJER SOFTVERA odnosno DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA. Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položen prijemni ispit.

Na osnovnim akademskim studijama, s jedne strane, stiču se znanja potrebna za upis u sledeći obrazovni stepen, dok s druge strane, stečena znanja na osnovnim akademskim studijama omogućavaju obavljanje određenih stručnih poslova koji se traže na tržištu rada. U skladu sa Bolonjskom deklaracijom svi predmeti traju jedan semestar i za svaki predmet je utvrđen odgovarajući broj ESPB bodova, određen na osnovu obima rada koji student treba da uloži kako bi savladao predmet.

Kroz izborne predmete studenti stiču uskostručna znanja upravo iz onih oblasti koje su im interesantne. Na taj način studentima se pruža mogućnost da se pripreme upravo za one poslove kroz koje bi želeli da razvijaju svoju karijeru. Sticanje praktičnih znanja i veština koje su potrebne za uspešno zaposlenje, obezbeđeno je kroz stručnu praksu u bankama, osiguravajućim društvima, kao i u brojnim kompanijama sa kojima Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ima potpisan Sporazum o saradnji.

Profesori na Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment su eminentni stručnjaci u svojim sa veoma bogatim iskustvom kako u nauci tako i u praksi. Svim našim studentima na raspolaganju su i brojne druge aktivnosti kao što su sportsko-rekreativne aktivnosti, predavanja gostujućih predavača, javne tribine, usavršavanja u inostranstvu kao i na samom Fakultetu kroz specijalističke kurseve i raznih oblasti.

Po završetku Osnovnih akademskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci kojima su na raspolaganju široke mogućnosti zapošljavanja, unapređenja kvaliteta života i kontinuiranog profesionalnog razvoja. Studenti mogu nastaviti svoje obrazovanje i usavršavanje na nekom od studijskih programa Master akademskih studija.

Povodom nastupajućeg Uskrsa i 01. maja, neradni dani na fakultetu su od 26.04.- 05.05.2019. Prvi radni dan je 06.05.2019. god.

Strana 13 od 88

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle