Obaveštavaju se studenti da se otkazuje prvo predavanje iz nemačkog jezika, predviđeno po rasporedu za 03.10.2019. u 16.00 sati.

Studenti će putem obaveštenja na sajtu Fakulteta biti obavešteni o nadoknadi ovog predavanja.

Naredni termini nastave odvijaće se prema objavljenom rasporedu.

Gordana Bugarski, profesor nemačkog jezika

Koleginica Danijela Anđelković neće biti u stanju da održi nastavu iz Finasijskog računovodstva prema rasporedu.

Redovna nastava i nadoknada biće održani u petak 11.10.2019. godine.

Upis u narednu školsku 2019/20 godinu traje 01.10-15.10.2019.god.

Za upis treba dostaviti:

- indeks

- 2 popunjena i potpisana ŠV-20 obrasca

- dva ugovora

- dokaz o uplati prve rate školarine za školsku 2019/2020.godinu

Uslov za upis:

- u toku školske godine najmanje 37 bodova

- apsolventi treba da popune jedan ŠV obrazac.

Apsolventski staž traje 6 meseci odnosno 01.10.2019-31.03.2020.

Obnova apsolventskog staža plaća se 600/750 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.

Ukoliko student ne ispunjava uslov za upis u narednu školsku godinu u obavezi je da obnovi godinu.

Studenti su obavezni da se pri upisu opredele za izborne predmete.

 

Oktobarski ispitni rok traje od 19.09.2019. do 28.09.2019.


Prijave su u toku i traju do 12.09.2019.

Septembarski ispitni rok traje od 02.09.2019. do 09.09.2019.


Prijava ispita za septembarski ispitni rok je u toku i traje do 19.07.2019., nastavlja se posle kolektivnog godišnjeg odmora od 19.08.2019. do 26.08.2019. u periodu od 9 do 15 časova.

 

Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Njagov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje studenata za kompetentno delovanje na polju poslovne ekonomije i finansija i rešavanje konkretnih poslovnih problema. Pri čemu se akcenat stavlja na pružanju studentima fundamentalnih znanja iz mikro i makroekonomije, menadžmenta i marketinga, kao i usko specijalizovanih znanja iz poslovnih finansija, javnih finansija, finansijskih tržišta i institucija, računovodstva, poslovno-finansijske analize, finansijskog izveštavanja, revizije i kontrole.

Strana 12 od 88

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle