Studenti na nastavnim predmetima Sociologija i Poslovna etika u mogućnosti su da vizuelno prate predavanja svih nastavnih jedinica. Predavanja su snimljena video tehnikom. Studenti treba da se obrate upravi fakulteta kako bi im bio obezbeđen pristup predavanjima.

Ukoliko je nemoguć pristup snimljenim predavanjima, studenti mogu ostvariti komunikaciju sa predmetnim profesorom koristeći službeni mail.
Svaki oblik kontrolne provere znanja i komunikacije sa profesorom je moguć preko moodle platforme.
Konsultacije se obavljaju četvrtkom u profesorskom kabinetu od 13:45 do 14:30 časova.
Studenti mogu u dogovoru sa profesorom izabrati temu za seminarski rad ili učestvovati u iskustvenom istraživanju. Seminarski rad mora biti autentičan, u protivnom profesor će sankcionisati plagijat. Upravo zbog velikog broja plagijata, profesor daje šansu studentima da kroz druge nastavne oblike vrednuje njihov rad u kontekstu predispitnih bodova.
Polaganje ispita se obavlja u prostorijama fakulteta ili u akreditovanim centrima.
Literatura za ispit se nalazi na fakultetu, a ispitna pitanja kao i pitanja za kontrolne testove, kolokvijume i vežbanje, na moodle platformi. Ukoliko je nemoguć pristup ovoj platformi, studenti se mogu obratiti profesoru na način koji je saopšten.

Prof. dr Zoran Nikolić

 

Overa zimskog semestra je do 10. 03. 2023. godine.
Potrebno je uplatiti sledeću ratu u iznosu 300 eur.

Obaveštavaju se studenti da se pomera datum i termin konsultacija kod prof. dr Zorana Nikolića koje su zakazane 16. januara 2023. od 12:00 do 15:00 i 06. februara od 12:00 do 15:00.
Novi termini su:
19. januar 2023. od 11:00 do 14:00.
03. februar 2023. od 10:00 do 12:00.

Prof. dr Zoran Nikolić

Konsultacije kod prof. dr Zorana Nikolića koje su zakazane za 23. decembar 2022. godine pomeraju se na 22. decembar u terminu od 11:00 do 13:00 h.

Obaveštavaju se studenti da se otkazuje nastava iz Poslovne matematike kod profesora dr. Stojkovića. Termin nadoknade će biti određen na sledećem predavanju.

Obaveštenje za studente četvrte godine osnovnih akademskih studija Međunarodne ekonomije i ekonomske diplomatije, Poslovne ekonomije i finansija i ostalih studijskih programa, i za studente master akademskih studija Poslovne ekonomije i finansija Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, da će se predavanje iz oblasti Međunarodnih finansija sa fokusom na aktuelnu temu predviđanja cene i volatilnosti energenata održati u sredu 16.11.2022. godine sa početkom u 15h (Amfiteatar ili G3). Nakon predavanja održaće se diskusija i konsultacije za sve zainteresovane.

Prof. dr Nikola Gradojević, redovni profesor

Predsednik Saveta FIMEK, FTN i University of Guelph (Kanada)

Strana 2 od 90

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle