Ekologija

Studijski program Ekologija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i formiranje i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema u oblasti ekologije.

Studijski program Ekologija studentima pruža sva neophodna znanja potrebna za obavljanje najrazličitijih poslova koji zahtevaju znanje iz oblasti ekologije. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno postaju osposobljeni da daju odgovor na sva pitanja i sve probleme u ovoj oblasti. Nakon završetka ovog studijskog programa studenti imaju mogućnost zapošljavanja kako u laboratorijama i agencijama koje se bave ekologijom i kontrolom kvaliteta životne sredine, tako i u inspekcijama, državnim agencijama, konsultantskim firmama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, industriji i slično.

Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Ekologija student stiče zvanje DIPLOMIRANI EKOLOG.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenta, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanje stručnjaka iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Nastavni plan studijskog programa

Redni brojŠifraNaziv predmetaSem.Aktivna nastavaOst.ESPBObavezni / IzborniTip predmeta
PVDON
PRVA GODINA
1 OE101 Biologija I 3 0 3 - 8 O AO
2 OE102 Engleski 1 I 2 2 - - 7 O AO
3 OE103 Hemija I 3 1 2 - 8 O AO
4 OE104 Biogeografija I 3 3 - - 7 O AO
5 OE105 Opšta botanika II 3 1 2 - 7 O TM
6 OE106 Hemija životne sredine II 3 3 - - 7 O TM
7 OE107 Opšta zoologija II 3 3 - - 7 O TM
8 OE108 Terenska nastava 1 II - - - 4 2 O SA
9 OE109 Predmeti izbornog bloka 1 II
* Student bira jedan predmet od tri.
ОЕ109а Nemački jezik II 2 2 - - 7 IB AO
ОЕ109b Francuski jezik II 2 2 - - 7 IB AO
ОЕ109v Engleski jezik 2 II 2 2 - - 7 IB AO
Ukupno časova na godini studija 22 15 7 4 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 660
DRUGA GODINA
1 OE201 Organska hemija sa biohemijom III 3 1 2 - 7 O TM
2 OE202 Biologija ćelija i tkiva III 3 2 - - 7 O TM
3 OE203 Osnove fiziologije biljaka i životinja III 3 0 2 - 6 O NS
4 OE204 Informatika III 2 2 - - 5 O NS
5 OE205 Ekološki monitoring III 2 2 - - 5 O TM
6 OE206 Genetika IV 3 3 - - 7 O NS
7 OE207 Opšta mikrobiologija IV 3 0 3 - 7 O TM
8 OE208 Terenska nastava 2 IV - - - 4 2 O SA
9 OE209 Predmeti izbornog bloka 2 IV
* Student bira jedan predmet od tri.
ОЕ209а Zaštićeni delovi prirode IV 2 2 - - 7 IB NS
ОЕ209b Softverski praktikum IV 2 2 - - 7 IB NS
ОЕ209v Osnovi ekotoksikologije IV 2 2 - - 7 IB NS
10 OE210 Predmeti izbornog bloka 3 IV
* Student bira jedan predmet od tri.
ОЕ210а Upravljanje prirodnim resursima IV 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ210b Biodiverzitet IV 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ210v Upravljanje projektima IV 2 2 - - 7 IB SA
Ukupno časova na godini studija 23 14 7 4 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 660
TREĆA GODINA
1 OE301 Ekologija biljaka V 3 2 - - 7 O NS
2 OE302 Ekologija mikroorganizama V 3 2 - - 7 O NS
3 OE303 Kvalitet vazduha V 2 2 - - 5 O NS
4 OE304 Kvalitet vode V 2 2 - - 5 O NS
5 OE305 Predmeti izbornog bloka 4 V
* Student bira jedan predmet od četiri.
ОЕ305а Ekološka energetika i obnovljivi izvori energije V 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ305b Ekonomski aspekti zaštite životne sredine V 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ305v Regulative i standardizacija u oblasti zaštite životne sredine V 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ305g Seminar 1 V 2 2 - - 7 IB SA
6 OE306 Ekologija životinja VI 2 3 - - 7 O NS
7 OE307 Agroekologija VI 3 3 - - 7 O NS
8 OE308 Hidrobiologija VI 3 2 - - 7 O NS
9 OE309 Terenska nastava 3 VI 3 2 - - 7 O SA
10 OE310 Predmeti izbornog bloka 5 VI
* Student bira jedan predmet od četiri.
ОЕ310а Remedijacione tehnologije VI 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ310b Socijalna ekologija VI 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ310v Biodegradacije VI 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ310g Seminar 2 VI 2 2 - - 7 IB SA
Ukupno časova na godini studija 21 21 4 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 630
ČETVRTA GODINA
1 OE401 Tehnologija zaštite životne sredine VII 3 2 - - 6 O SA
2 OE402 Mikrobiološke metode i prečišćavanje VII 2 0 3 - 5 O SA
3 OE403 Ekologija čoveka VII 2 3 - - 7 O NS
4 OE404 Upravljanje zaštitom životne sredine VII 2 3 - - 5 O NS
5 OE405 Predmeti izbornog bloka 6 VII
* Student bira jedan predmet od četiri.
ОЕ405а Stručno-istraživački projekat u ekologiji VII 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ405b Seminar 3 VII 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ405v Elektromagnetsko zagađenje u biosferi VII 2 2 - - 7 IB SA
ОЕ405g Održiva biljna proizvodnja VII 2 2 - - 7 IB SA
6 OE406 Hemijska analiza životne sredine VIII 3 2 2 - 6 O SA
7 OE407 Upravljanje otpadom VIII 4 3 - - 6 O SA
8 OE408 Ekološko pravo VIII 3 3 - - 6 O NS
9 OE409 Terenska nastava 4 VIII - - - 4 2 O SA
10 DE410 Završni rad VIII - - - - 10 I SA
Ukupno časova na godini studija 21 18 5 4 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 660
Ukupno časova aktivne nastave za sve godine studija = 660+660+630+660=2610 240 - -

Preuzimanja

Naziv fajlaDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenataPreuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle