Drumski saobraćaj i transport

Studijski program Drumski saobraćaj i transport je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Bolonjskom deklaracijom i standardima za akreditaciju.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport namenjen je onima koji žele da steknu sadržajna i kvalitetna, kako teorijska tako i praktična znanja, koja će im omogućiti da postanu uspešni profesionalci sposobni da planiraju, projektuju, upravljaju i kontrolišu procese i sisteme u raznim vidovima, oblastima i tehnologijama drumskog saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport pruža studentima znanja i veštine iz oblasti planiranja saobraćaja i infrastrukture, projektovanja, regulisanja i upravljanja na mreži puteva i ulica, projektovanja kapaciteta, vrednovanja, upravljanja i eksploatacije drumskih saobraćajnica.

Savladavanjem studijskog programa Drumski saobraćaj i transport studenti stiču kompetencije da analiziraju i prognoziraju zahteve na transportnom tržištu, planiraju i projektuju, upravlјaju, eksploatišu i kontrolišu procese i sisteme koji omogućavaju protok lјudi, robe, tereta i informacija u različitim vidovima modalnog (drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog) i mutimodalnog saobraćaja i transporta, komunikacija i logistike.

Za studente je tokom studija organizovana stručna praksa kao deo nastavnog procesa kako bi stekli veštine koje zahteva savremeno tržište rada i na taj način obezbedili sigurno zaposlenje.

Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA.

Nakon završetka studijskog programa Drumski saobraćaj i transport studenti su na raspolaganju brojne mogućnosti zaposlenja u

 • saobraćajno–transportnim kompanijama,
 • proizvodnim, industrijskim preduzećima,
 • trgovačkim i distributivnim kompanijama,
 • špediterskim kompanijama i transportnim agencijama,
 • drumskim i železničkim putničkim terminalima i robnim stanicama, lukama i vazduhoplovnim pristaništima,
 • organizacijama koje se bave bezbednošću saobraćaja,
 • preduzećima specijalizovanim za pružanje kompleksnih logističkih usluga - logistički provajderi,
 • javnim ustanovama - ministarstvima, komorama i drugim ustanovama na različitim nivoima gde se angažuju na poslovima vezanim za probleme saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i gradskom nivou,
 • gradskim upravama, projektnim organizacijama,
 • istraživačko-projektantskim kućama, u različitim institutima, biroima, ustanovama za statistička istraživanja, urbanističkim zavodima i drugim ustanovama, koje se bave istraživanjem, planiranjem i projektovanjem u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija,
 • bankama, medijskim i novinskim kućama,
 • osiguravajućim kompanijama,
 • carinskim upravama,
 • obrazovnim institucijama, na različitim nivoima itd.,

kao i u različitim privrednim subjektima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Nastavni plan studijskog programa

Drumski saobraćaj i transport - Osnovne akademske studije

RBNaziv predmetaSPVESPB
Prva godina
1. Matematika 1 2 2 7
2. Osnovi programiranja 1 2 2 7
3. Osnovi mašinstva 1 2 2 6
4. Izborni blok 1. 1 2 2 4
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Engleski jezik opšti deo 1 2 2
* Nemački jezik opšti deo 1 2 2
5. Izborni blok 2. 1 2 2 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Poslovna etika 1 2 2
* Osnove statističkih istraživanja 1 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
6. Uvod u saobraćaj i transport 2 2 2 7
7. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 2 2 6
8. Saobraćajno poslovno pravo 2 2 2 7
9. Izborni blok 3. 2 2 2 4
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Poslovni engleski jezik 2 2 2
* Poslovni nemački jezik 2 2 2
10. Izborni blok 4. 2 2 2 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Sociologija 2 2 2
* Osnovi ekonomije 2 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
Ukupno časova aktivne nastave – prva godina 20 20 60
Druga godina
1. Teorija saobraćajnog toka 3 2 2 7
2. Vozna dinamika 3 2 2 7
3. Menadžment 3 2 2 6
4. Izborni blok 5. 3 2 2 4
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Ekspertize saobraćajnih nezgoda 3 2 2
* Preduzetništvo 3 2 2
5. Izborni blok 6. 3 2 2 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Finansijski menadžment 3 2 2
* Eksploatacija i upravlјanje putevima 3 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
6. Tehničko regulisanje saobraćaja 4 2 2 6
7. Održavanje saobraćajnih i transportnih sredstava 4 2 2 6
8. Motorna vozila 4 2 2 6
9. Izborni blok 7. 4 2 2 5
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Menadžment lјudskim resursima 4 2 2
* Upravlјanje projektima 4 2 2
10. Izborni blok 8. 4 2 2 5
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Tehnologija transporta robe 4 2 2
* Eksploatacija, dijagnostika i održavanje drumskih vozila 4 2 2
11. Stručna praksa 1 4 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
Ukupno časova aktivne nastave – druga godina 20 20 60
Treća godina
1. Uticaj saobraćaja na životnu sredinu 5 2 2 7
2. Bezbednost saobraćaja 5 3 3 8
3. Zakonska regulativa u međunarodnom drumskom saobraćaju 5 3 3 8
4. Izborni blok 9. 5 2 2 7
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Osnove saobraćajnog projektovanja 5 2 2
* Tehnologija i metodika obuke vozača 5 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
5. Terminali u drumskom saobraćaju 6 2 2 6
6. Regulisanje i upravlјanje saobraćajnim tokovima – inteligentni transportni sistemi 6 3 3 7
7. Parkiranje 6 3 3 7
8. Stručna praksa 2 6 4
9. Izborni blok 10. 6 2 2 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Upravlјanje kvalitetom 6 2 2
* Drumske saobraćajnice i terminali 6 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
Ukupno časova aktivne nastave – treća godina 20 20 60
Četvrta godina
1. Elektronsko poslovanje 7 2 2 6
2. Javni gradski prevoz putnika 7 2 2 7
3. Transportne mreže 7 2 2 6
4. Organizacije i tehnologije drumskog transporta 7 2 2 6
5. Izborni blok 11. 7 2 2 5
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Ljudski faktor u saobraćaju 7 2 2
* Transport opasnih materija 7 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
6. Planiranje saobraćaja – analiza transportnih zahteva 8 3 2 6
7. Logistika u drumskom saobraćaju i transportu 8 2 2 5
8. Informaciono komunikacione tehnologije u saobraćaju 8 2 3 6
9. Izborni blok 12. 8 3 3 5
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Geografski informacioni sistemi u drumskom saobraćaju 8 3 3
* Strateški menadžment u transportu 8 3 3
10. Stručna praksa 3 8 2
11. Završni rad 8 6
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
Ukupno časova aktivne nastave – četvrta godina 20 20 60
Ukupno časova aktivne nastave – za četiri godine 80 80 240

NazivDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi PDF
Više iz ove kategorije « Saobraćajno inženjerstvo

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle