Ekonomsko-pravne studije Evropske unije

Master studijski program Ekonomsko- pravne studije Evropske unije razvijen je u saradnji sa Univerzitetom u Segedinu i predstavlja nov i jedinstven program u Srbiji. Ovaj master program baziran je na potrebama tokova razvoja savremenog društva i stavljen je u okvir aktuelnog procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Studijski program je kreiran tako da posluži određenim ciljevima koji su u vezi sa nacionalnom strategijom i politikom, a takođe i da proširi spektar potencijalnih mogućnosti za zapošljavanje u Srbiji i EU.

Svojim usavršavanjem, studenti će biti sposobni da se uključe u nacionalne i internacionalne tokove i događaje. Ovaj program se bavi unapređivanjem i nadogradnjom postojećeg znanja u oblasti ekonomije, prava i političkih nauka, s tim da se proučavaju specifičnosti primene ovih nauka u Evropskoj Uniji. Završetkom ovog master programa, master studenti postaju kompetentni eksperti u oblasti evropskih integracija, sposobni da se bave brojnim pravnim, ekonomskim i političkim pitanjima i rešavaju raznovrsne problem vezane za EU u svojoj zemlji.

Nastavni plan studijskog programa

Ekonomsko-pravne studije Evropske unije - Master akademske studije

III Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR Drugi oblici nastave
PRVA GODINA
1 EIOеm01 Metodologija naučno-istraživačkog rada IX O 2 2 7
2 EIOеm02 Ekonomija evropskih integracija IX O 3 3 8
3 EIOеm03 Pravo Evropske unije IX O 3 3 8
4 EIIB1 Izborni predmet 1 IX I 2 2 7
EIIBеm04
EIIBеm05
EIIBеm06
* Student bira jedan predmet od tri
1. Evropsko jedinstveno tržište i povezane politike
2. Politika proširenja Evropske unije
3. Politički sistem Evropske unije
5 EIIB2 Izborni predmet 2 X I 2 2 7
EIIBеm07
EIIBеm08
EIIBеm09
* Student bira jedan predmet od tri
1. Monetarna politika Evropske unije
2. Agrarna politika Evropske unije
3. Evropska unija i međunarodna trgovina
6 EIIB3 Izborni predmet 3 X I 2 2 7
EIIBеm10
EIIBеm11
EIIBеm12
* Student bira jedan predmet od tri
1. Fiskalna politika Evropske unije
2. Politika zaštite životne sredine Evropske unije
3. Spoljni poslovi Evropske unije i lobiranje
7 EIIBemp Stručna praksa X I 3 1
8 EIIBems SIR-Studijski istraživački rad X I 12 5
9 EIIBemm Master rad 10
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=40
Ukupno=14 Ukupno=14 Ukupno=12
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija=40
40h15 nedelja=600 časova godišnje
Ukupno ESPB 60

Više o ovom programu možete pogledati ovde www.eumasterstudy.rs

NazivDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle