Računarska tehnika i informatika

Studijski program doktorskih studija Računarska tehnika i informatika je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Studijski program Računarska tehnika i informatika zasnovan je na potrebi za kadrovima najvišeg nivoa edukacije osposobljenih za sprovođenje originalnih i naučno relevantnih istraživanja u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, a što za cilj ima razvoj nauke, kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, kao i razvoj novih postupaka koji doprinose opštem razvoju društva. Dakle, navedeni studijski program studentima omogućava sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim veštinama potrebnim za uspešan razvoj karijere u oblasti upravljanja složenim sistemima u okviru međunarodnih i domaćih institucija, državnih i drugih organizacija i struktura.

Po završetku doktorskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, sposobni za samostalan naučnoistraživački rad u oblasti računarske tehnike i informatike. Svršeni studenti doktorskih akademskih studija Računarska tehnika i informatika su kompetentni da vode istraživanja i da rešavaju realne probleme upravljanja preduzećem u savremenom informacionom okruženju, kao i da razvijaju sisteme za planiranje i upravljanje resursima preduzeća. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su njegove dobre a šta loše strane.

Doktorske studije studijskog programa Računarska tehnika i informatika traju tri godine i njihovim završetkom student stiče ukupno 180 ESPB i akademski naziv DOKTOR NAUKA – ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO.

Nastava se ostvaruje kroz mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije.

Nastavni plan studijskog programa

Računarska tehnika i informatika - Doktorske studije

Časovi aktivne nastaveESPB
ŠNaziv predmetaSStatus predmetaPSIR
PRVA GODINA
EIOrdo01 Metodologiјa naučno istraživačkog rada I O 3 4 8
EIOrdo02 Matematika u tehnici - odabrana poglavlja I O 4 3 11
EIOrdo03 Arhitekture mrežnih i računarskih sistema - odabrana poglavlja I O 4 3 11
Ukupno I semestar 11 10 30
EIIBrdo01 Izborni predmet 1 II IB 4 3 10
EIIBrdo03 EIIBrdo04 * Student bira јedan predmet od dva
1. Računarsko upravljanje - odabrana poglavlja
2. Napredne baze podataka
EIIBrdo02 Izborni predmet 2 II IB 4 3 10
EIIBrdo06 EIIBrdo07 * Student bira јedan predmet od dva
1. Odabrana poglavlja iz teorije telekomunikacija
2. Digitalni komunikacioni sistemi
EIIBrdos1 SIR­Teoriјske osnove izrade naučnog rada II IB ­ 5 5
EIIBrdod1 Izrada prvog naučnog rada II IB ­ ­ 5
Ukupno II semestar 8 11 30
Ukupno na godini studiјa 19 21 60
DRUGA GODINA
EIIBrdo03 Izborni predmet 3 III IB 4 3 10
EIIBrdo08 EIIBrdo09 * Student bira јedan predmet od dva
1. Savremeno digitalno projektovanje
2. Teorija informacija i izvorno kodovanje-odabrana poglavlja
EIIBrdo04 Izborni predmet 4 III IB 4 3 10
EIIBrdo10 EIIBrdo11 * Student bira јedan predmet od dva
1. Mobilno računarstvo
2. Modelovanje inteligentnih bežičnih mreža - odabrana poglavlja
EIIBrdos2 SIR ­ Teoriјske osnove izrade disertaciјe III IB ­ 6 5
EIIBrdod2 Izrada priјave disertaciјe III IB ­ ­ 5
Ukupno III semestar 8 12 30
EIIBrdo05 Izborni predmet 5 IV IB 4 3 10
EIIBrdo12 EIIBrdo13 * Student bira јedan predmet od dva
1. Inteligentni sistemi - odabrana poglavlja
2. Veštačka inteligencija i ekspertski sistemi
EIIBrdos3 SIR - Teoriјske osnove izrade naučnog rada IV IB ­ 13 10
EIIBrdod3 Izrada drugog naučnog rada IV IB ­ ­ 10
Ukupno IV semestar 4 16 30
Ukupno na godini studiјa 12 28 60
TREĆA GODINA
EIIBrdos4 SIR ­ Teoriјske osnove disertaciјe V IB ­ 20 10
EIIBrdod4 Izrada disertaciјe V IB ­ 20
Ukupno V semestar ­ 20 30
EIIBrdos5 SIR - Teoriјske osnove disertaciјe VI IB 20 10
EIIBrdod5 Izrada disertaciјe VI IB ­ 20
Ukupno VI semestar ­ 20 30
Ukupno na godini studiјa ­ 40 60
Ukupno 31 89 180
Spisak mentora Download
Dragan Soleša Preuzmi naučni karton
Dragiša Žunić Preuzmi naučni karton
Marko Carić Preuzmi naučni karton
Silvia Likavec Preuzmi naučni karton
Slavica Kordić Preuzmi naučni karton
Tibor Lukić Preuzmi naučni karton
Vladimir Šimović Preuzmi naučni karton
Više iz ove kategorije « Poslovna ekonomija

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle