• Stipendijski program

  Stipendijski program "Prof. dr Slavko Carić"

  U cilјu afirmacije visokog obrazovanja, a shvatajući aktuelni društveno–ekonomski momenat, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija ( u nastavku Fakultet), osnovao je stipendijski program “Prof. dr Slavko Carić”, koji je usmeren ka nagrađivanju postignutog uspeha srednjoškolaca – budućih studenata koji konkurišu za upis na Fakultet. Stipendijski program je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, kao i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.

  Stipendijski program kao svoje zadatke postavlja izgradnju društva jednakih mogućnosti i obezbeđenje uslova za širi pristup visokom obrazovanju, nagrađivanjem znanja i postignutog uspeha.

 • Uslovi stipendijskog programa

  Uslovi stipendijskog programa

  Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju su:

  • Odličan uspeh ostvaren u srednjoj školi, sa prosečnom ocenom koja nije niža od 4.70;
  • Prvu godinu našeg fakulteta upisuje u godini u kojoj je završio/la srednju školu
  • Urađen prijemni ispit sa maksimalnim brojem bodova
  • Ukoliko student koji nije na budžetu ostvari uspeh u tekućoj godini iznad 9 ima pravo na umanjenje školarine za sledeću školsku godinu

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle