08 jun 2022

Kompanija NIS uspostavila saradnju sa FIMEK-om u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

FIMEK je još jednom potvrdio da je uvek u društvu najboljih!

Kompanija NIS uspostavila je saradnju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa tri obrazovne institucije među kojima je i naš Fakultet.

Saradnja će se odvijati posredstvom NIS-ovog programa „Energija znanja“, u okviru kog kompanija sarađuje sa obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu i stipendira studente iz Srbije. U okviru programa NIS je do sada uspostavio saradnju sa 34 fakulteta u Srbiji među kojima je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment jedini privatni fakultet.

Dragan Soleša, dekan FIMEK-a, rekao je da se Fakultet već više godina trudi da izvrši transfer znanja u realan sektor. "Mi gledamo NIS kao prestižnu kompaniju, kao mesto gde bi naši najmlađi i najtalentovaniji mogli da primene teoretsko znanje sa fakulteta u realnom sektoru, a isto tako i da na realnim problemima na polju naučnog istraživanja dođu do novih proizvoda, do novih ideja i patenata, koje bismo zajedno sa ovako prestižnom kompanijom mogli da plasiramo društvu u celini", istakao je profesor Soleša.

"Ova saradnja će biti značajna i za nas i za fakultete. Neki će možda i izabrati našu kompaniju za buduće mesto rada", izjavio je prilikom potpisivanja memoranduma o saradnji Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a.

Saradnjom su predviđena razmena znanja i iskustava, zajednička naučna istraživanja i projekti, obuke i treninzi, stručna savetovanja i konsultacije, organizacija međusobnih gostujućih predavanja, podrška studentima u izradi naučnih radova, kao i stručne prakse za studente u skladu sa potrebama i mogućnostima kompanije.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle