Odštampajte ovu stranicu
Potpisan Sporazum o međunarodnoj saradnji sa Italijanskim centrom izvrsnosti National research council, Institute of Sciences of Food Production  – CNR-ISPA
09 nov 2019

Potpisan Sporazum o međunarodnoj saradnji sa Italijanskim centrom izvrsnosti National research council, Institute of Sciences of Food Production – CNR-ISPA

Italijanski centar izvrsnosti National research council, Institute of Sciences of Food Production – CNR-ISPA i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija su 6.11.2019. godine na Institutu u Bariju potpisali Sporazum o međunarodnoj akademskoj saradnji.

Doc. dr Nikola Puvača

Naučni institut za proizvodnju hrane (ISPA-CNR) je svetski poznat i priznat centar izvrsnosti koji deluje u oblastima naučnog istraživanja, inovacija i transfera savremenih tehnologija i znanja, sa ciljem da poboljša bezbednost i kvalitet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Sinergijskom saradnjom između naučno-istraživačkog i privrednog sektora, uz transfer naučnih znanja, ISPA-CNR podstiče i promoviše puteve tehnoloških inovacija u malim, srednjim i velikim organizacijama.

Ciljevi instituta su kontinuirane inovacije i društveno-ekonomski rast teritorija izgradnjom i primenom strateških kooperativnih partnerstava sa svetskim liderima u oblasti obrazovanja, nauke i poljoprivredno-prehrambene industrije (FAO, EFSA, FSA, USDA, itd.), kao i sa malim, srednjim i velikim organizacijama (Barilla, IBM, Singenta, Baier, Thermo, Copaim, itd.) u okviru programa finansiranja koje promovišu lokalna, nacionalna i međunarodna tela (POR, PON, FP7, IPA, Horizon 2020, itd.).

S obzirom da je međunarodna saradnja veoma važan deo razvoja, kako istraživačkog tako i privrednog sektora, sporazum sa centrom izvrsnosti ISPA-CNR iz Italije će otvoriti vrata brojnim vidovima saradnje i priključivanju Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu raznim međunarodnim projektima.

Važno je istaći da će saradnja Instituta i FIMEK–a studentima i nastavnom i naučnom osoblju omogućiti pristup i aktivno učešće u brojnim projektnim i naučnim aktivnostima, kao i samo pozicioniranje Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu na mapi najaktuelnijih evropskih i svetskih naučnih dešavanja iz oblasti bezbednosti i kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

U prilog tome govori i činjenica da su profesori sa FIMEK-a pozvani kao specijalni gosti i učesnici MycoKey 2020 International Conference, u okviru MycoKey i Horizon 2020 projekta, koja će se održati u periodu od 9. do 12. marta 2020. godine u Bariju.

Takođe, u proteklom periodu su potpisani interinstitucionalni ugovori ERASMUS+ mobilnosti sa državnim univerzitetima, Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Fakultetom agrobiotehničkih znanosti, kao i Comenius Univerzitetom u Bratislavi i Fakultetom za menadžment iz Slovačke. U međuvremenu su u toku razgovori i pregovori sa Srednjoistočnim tehničkim univerzitetom (METU) i Fakultetom za inženjerske nauke iz Turske, Univerzitetom u Tirani, iz Albanije, i Fakultetom za menadžment iz Varšave u Poljskoj, te se u skorije vreme očekuje i potpisivanje sporazuma o akademskoj saradnji sa ovim institucijama.

S poštovanjem,
Doc. dr Nikola Puvača, naučni saradnik
Prodekan za međunarodnu saradnju