Odštampajte ovu stranicu
Potpisan ugovor o međunarodnoj saradnji između Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Instituta za biologiju mora, Univerziteta u Crnoj Gori
22 okt 2019

Potpisan ugovor o međunarodnoj saradnji između Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Instituta za biologiju mora, Univerziteta u Crnoj Gori

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i državni Institut za biologiju mora, Univerziteta u Crnoj Gori 18.10.2019. godine na Institutu u Kotoru su potpisali sporazum o međunarodnoj akademskoj saradnji.

Zaposleni na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, zajedno sa svojim studentima, aktivno učestvuju u realizaciji brojnih međunarodnih projekata, kao i na permanentnom uspostavljanju međunarodne saradnje sa srodnim univerzitetima, realizaciji zajedničkih projekata, mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Budući da međunarodna saradnja predstavlja važan segment razvoja evropskog istraživačkog i obrazovnog prostora, ugovor koji su potpisali dekan Fakulteta prof. dr Dragan Soleša i prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Nikola Puvača, sa državnim Institutom za biologiju mora u Kotoru će u velikoj meri omogućiti studentima studijskih programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu i Ekologija, da unaprede svoje kompetencije, veštine i stečena znanja na matičnom Fakultetu.

Institut za biologiju mora osnovan je 1961. godine, a danas je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i jedina naučno-istraživačka ustanova u toj zemlji koja se bavi zaštitom i izučavanjem Jadranskog mora. Međunarodna saradnja i prepoznatljivost instituta je postignuta na nekoliko nivoa, a samo jedan od njih je i dugogodišnja saradnja sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO), koja se kroz projekat ADRIAMED sprovodi na polju održivog ribarstva.

Kao centar izvrsnosti sa izuzetno vrednom naučno-istraživačkom opremom, Institut će našim studentima dugoročno biti oslonac u svim budućim multidisciplinarnim sektorima istraživanja u polju inženjeringa u ribarstvu, akvakulturi i biologiji. Studentima Fakulteta za ekonomiju u inženjerski menadžment u Novom Sadu će biti omogućene posete, praktičan i stručan rad u nekoj od pet najsavremenijih i akreditovanih laboratorija za hemiju, ihtiologiju, ribarstvo, kvalitet vode, zaštitu mora i mikrobilogiju što predstavlja rezultat međunarodne akademske saradnje na koju smo izuzetno ponosni.