Odštampajte ovu stranicu
Održano predavanje ,,Intelektualni DNK’’ na FIMEK-u
14 maj 2019

Održano predavanje ,,Intelektualni DNK’’ na FIMEK-u

U amfiteatru Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment 13.5.2019. godine Drago Orčić, internacionalni ekspert u oblasti razvoja ličnih potencijala i poslovni konsultant, održao je predavanje na temu „Intelektualni DNK“. Tema za sve koji su spremni ili su razmišljali o tome da pokrenu svoj sopstveni biznis.

Gospodin Orčić se osvrnuo i na vrlo bitnu temu razvoja soptvenih potencijala, socijalnu i emotivnu inteligenciju i način kako da se na najbolji način iskoristi. Posebno naglašava da je intelektualni kapital ključan za svaku kompaniju.

Organizovana je i radionica, gde su prisutni imali priliku da testiraju sebe i da uz pomoć našeg gosta, gospodina Orčića „Otključaju DNK kod“, dobiju jasniju sliku o sebi i svojim mogućnostima.

I na samom kraju ove tribine naš gost zaključuje: ,,Bitno je da želite, da odlučite i imate svoj cilj i viziju-kockice se posle lepo sklapaju.’’