Odštampajte ovu stranicu
Prof. dr Lazar Ožegović učesnik okruglog stola povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
17 dec 2018

Prof. dr Lazar Ožegović učesnik okruglog stola povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Okrugli sto “Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – nosioci društveno odgovornog poslovanja“ održan je 30.11.2018. godine u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam u Edukativnom centru povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Okrugli sto je otvorio potpredsednik Pokrajinske vlade Vojvodine i Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković dok su svoja izlaganje predstavili prof. dr Lazar Ožegović, predsednik Saveta za socijalno preduzetništvo i redovni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Đurađ Milanović, direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i mr Pavle Počuč,  zamenik Pokrajinskog sekretara za privredu i turizam.

Pokrajinski sekretarijata za privredu i turizam dodelio je zahvalnicu profesoru Ožegoviću za izuzetan doprinos na polju unapređenja socijalnog preduzetništva i položaja osoba sa invaliditetom u AP Vojvodini. ,,Bojazan i neznanje su neki od osnovnih problema poslodavaca pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koje je prepoznao Savet za socijalno preduzetništvo Vojvodine formiran u aprilu u okviru Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Stoga je edukacija ne samo u ovoj oblasti, već i čitavog društva prvi korak u sistemskom rešavanju tih problema’’ – istakao je prof. dr Lazar Ožegović ispred Saveta.