19 jul 2017

FIMEK akreditovao nauku u dva naučna polja

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, uz veliko zalaganje rukovodstva i celokupnog naučno-nastavnog osoblja Fakulteta, akreditovan je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u dva naučna polja.

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj akreditovao je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti tehničko–tehnoloških i društvenih nauka, jer je utvrdio da Fakultet ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i uslove propisane u članu 15. i 16. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti.
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžemnt je dobio dozvolu za dva naučna polja, što ga svrstava u mali broj fakulteta u Republici Srbiji koji obavljaju naučno-istraživački rad u društveno-humanističkom i tehničko-tehnološkom polju.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle