09 mar 2015

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu pokreće saradnju sa JISA

Dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu prof. dr Dragan Soleša održao je prvi sastanak sa g-dinom Vladanom Stevanovićem, Koordinatorom za ECDL obuku Jedinstvenog saveza informatičara Srbije, u subotu 07.03.2015. u svečanoj sali Fakulteta. Početak saradnje sa Jedinstvenim informatičkim savezom Srbije ogleda se u dogovorima oko pokretanja i realizacije ECDL obuke na Fakultetu, čime bi Fakultet dobio mogućnost da postane jedan od ovlašćenih testnih centara za realizaciju ECDL obuka. Učesnici sastanka složili su da se u današnje vreme sve više uočava potreba za informatičkim znanjima kako u obrazovnom sistemu i nauci tako i u svim ostalim delatnostima i sferama života. Naime, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment  inicijalno je prepoznao tu potrebu kroz razvoj studijskog programa INFORMATIKA, ali i kroz dodatne mogućnosti usavršavanja ovih znanja između ostalog i putem ECDL obuka, kako za studente tako i za sva zainteresovana treća lica. U skladu sa potrebom da zaposleni u Evropskoj Uniji imaju jedinstveno i prepoznatljivo informatičko obrazovanje, 1997.g. osnovana je ECDL - Fondacija na inicijativu CEPIS - Council of Europian Professional Informatics Societies. Više od 20 miliona ljudi trenutno polaže ECDL ispite, a naša zemlja, uporedo sa nastojanjima priključenju EU definisala je ECDL i svojom "Strategijom o razvoju informatičkog društva" 2006 god. Stoga je  Fakultet za ekonomiju i inžejerski menadžment u Novom Sadu – Fimek prepoznao značaj i važnost ECDL obuke za: svoje bivše studente ( zaposlene u državnoj upravi i drugim državnim organima i institucijama), svoje sadašnje studente ( koji tim putem proširuju i specijalizuju svoja znanja iz ove oblasti), svoje buduće studente koji žele da studiraju informatiku kao i sve one koji imaju viziju za korak ispred. Pored razgovora o aktivnom učešću Fimek-a u realizaciji ECDL obuke, za koju raspolaže kako adekvatnom opremom ( kompjuterskim učionicama adekvatnog kapaciteta) tako i kvalitetnim kadrom, učesnici sastanka razgovarali su i o zajedničkim projektima, E – learning system-u, razvoju sistema, razvoju dodatnih sadržaja i aplikacija.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle