Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu osnovana je Visokoškolska jedinica u Požarevcu koja počinje sa radom od 2014/15. školske godine izvođenjem nastave na Osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije.

Broj studenata koji se upisuje na visokoškolsku jedinici u Požarevcu je 65.

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu osnovana je Visokoškolska jedinica u Požarevcu koja počinje sa radom od 2014/15. školske godine izvođenjem nastave na Osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije.

Broj studenata koji se upisuje na visokoškolsku jedinici u Požarevcu je 65.

e-upis
banner-eumaster-study