Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu osnovana je Visokoškolska jedinica u Leskovcu koja počinje sa radom od 2014/15. školske godine izvođenjem nastave na Osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije.

Broj studenata koji se upisuje na Visokoškolsku jedinici u Leskovcu je 100.

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu osnovana je Visokoškolska jedinica u Leskovcu koja počinje sa radom od 2014/15. školske godine izvođenjem nastave na Osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije.

Broj studenata koji se upisuje na Visokoškolsku jedinici u Leskovcu je 100.

e-upis
banner-eumaster-study