O Danima informatike u školama Vojvodine

Dani informatike u školama Vojvodine je manifestacija koja je rezultat inicijative koja je potekla od Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike na Međunarodnim simpozijumima „Tehnologija, Informatika, Obrazovanje - za društvo učenja i znanja”.

Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu prva manifestacija je uspešno realizovana 2005. godine. Celokupna aktivnost je dala nove rezultate i podsticaje u pravcu unapređivanja obrazovanja u Vojvodini i ocenjena veoma visokom ocenom u prosvetnoj javnosti kao i od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Dobri rezultati prve akcije Dani informatike u školama Vojvodine su bili značajan podsticaj da se akcija nastavi i u narednim školskim godinama.

2013. godine značaj manifestacije prepoznao je i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment koji u uključio se u realizaciju manifestacije kao suorganizator, domaćin i sponzor. Na FIMEK-u je shvaćen ne samo značaj projekta Dana informatike u školama Vojvodine već i vrednosti plakete koja nosi ime našeg velikana prof. Stjepana Hana. Potpisivanjem sporazuma sa CNTI, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment se obavezao da i u naredim godinama pruži punu podršku realizaciji ove manifestacije.

Cilj ovog projekta je da podstakne proces informatizacije nastave u školama Vojvodine kao i da se popularišu nove tehnologije u školskim nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

Škole koje su uzele učešće u projektu preduzimale su odgovarajuće aktivnosti, zavisno od potreba i stanja u školi, koje mogu da doprinesu pozitivnim promenama u skladu sa zahtevima Projekta.

Kroz projekat se prate odnosno evaluiraju sledeće aktivnosti i napori učinjeni u pravcu informatizacije i unapređenja nastavnog procesa i rada škole uopšte, kako bi se odredile i nagradile najuspešnije škole u Vojvodini:

  • Primena računara u rukovođenju školom;
  • Osposobljavanje nastavnika na akreditovanim seminarima na temu upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u procesu nastave;
  • Revija obrazovnih softvera, odnosno izrada multimedijalnih prezentacija za nastavu, primena multimedija u nastavi; (po posebnim propozicijama);
  • Praćenje učešća i uspeha učenika na takmičenjima iz informatike, robotike i medija;
  • Upotreba interaktivnih elektronskih tabli (po posebnim propozicijama);
  • Postojanje i funkcionalnost školskog sajta.
Linkovi:
NazivLink
Završna svečanost 2013. godine link
Galerija slika link
e-upis
banner-eumaster-study