Mogućnost zaposlenja

Diploma Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu pruža mogućnost razvijanja uspešne karijere u mnogobrojnim organizacijama i na različitim poslovima, u zavisnosti od studijskog programa za koji se student opredeli. Sticanjem diplome studenti postaju osposobljeni za:

 • Rad na ekonomsko-finansijskim poslovima u različitim privrednim organizacijama, od sektora malih i srednjih preduzeća, pa do multinacionalnih kompanija;
 • Rad u bankama i osiguravajućim kompanijama;
 • Učestvovanje u izvođenju ekonomsko-finansijskih projekata u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
 • Rad u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine, radio, TV, stručni časopisi) koja se bave ekonomsko- finansijskim pitanjima i problemima;
 • Bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblasti poslovne ekonomije i finansija;
 • Bavljenje spoljnotrgovinskim poslovima u međunarodno orijentisanim kompanijama;
 • Rad na poslovima međunarodnog karaktera u organima javne uprave i državnim organima, na lokalnom i republičkom nivou;
 • Bavljenje ekonomskom diplomatijom;
 • Rad u poljoprivrednim preduzećima, preduzećima u okviru prehrambene industrije, sopstvenim preduzetničkim organizacijama, kao i savetodavnim stručnim službama koje se bave inženjerstvom u biljnoj, stočarskoj i prehrambenoj industriji;
 • Bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblasti inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu;
 • Rad u privrednim ili državnim organizacijama, fakultetima, ili istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu i to u sferi ekologije i zaštite životne sredine;
 • Rad na poslovima održavanja informacionih tehnologija, projektovanja i razvoja računarskih programa za raznovrsne namene;
 • Rad u osnovnim školama, kao i u gimnazijama i srednjim stručnim školama na izvođenju nastave iz računarstva i informatike i srodnih predmeta;
 • Bavljenje projektovanjem, instaliranjem i održavanjem računarskih mreža.

Uspešnim savladavanjem studijskih programa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, koji poseduju široke mogućnosti zapošljavanja kako u domaćim tako i stranim kompanijama i koji spremno započinju put neprekidnog ličnog napredovanja i usavršavanja. Dosadašnja praksa je pokazala da naši studenti uspešno nalaze zaposlenje kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

Više iz ove kategorije « Upis na doktorske studije
e-upis
banner-eumaster-study