Poslovna ekonomija i finansije

Poslovna ekonomija i finansijeStudijski program Poslovna ekonomija i finansije je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom.

Studijski program Poslovna ekonomija i finansije namenjen je onima koji žele da steknu sadržajna i kvalitetna, kako teorijska tako i praktična znanja, koja će im omogućiti da postanu osposobljeni stručnjaci za uspešno delovanje i rešavanje problema u oblasti poslovne ekonomije i finansija. Kroz ovaj studijski program studenti stiču opšta znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, ali i usko specijalizovana znanja iz oblasti finansija.

Studijski program Poslovna ekonomija i finansije upoznaje studente sa različitim aspektima i modelima savremenog poslovanja, omogućavajući im da razumeju suštinu poslovne ekonomije i finansija i njihov značaj za razvoj privrede i društva u celini.

Za studente je tokom studija organizovana stručna praksa kao deo nastavnog procesa kako bi stekli veštine koje zahteva savremeno tržište rada i na taj način obezbedili sigurno zaposlenje.

Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Studijski program Poslovna ekonomija i finansije traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA. Po završetku osnovnih akademskih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

Nakon završetka studijskog programa Poslovna ekonomija i finansije studenti su na raspolaganju brojne mogućnosti zaposlenja u oblasti poslovne ekonomije i to pre svega u domenu finansija. Studenti su u potpunosti pripremljeni i osposobljeni za uspešan razvoj karijere u bankarstvu, osiguranju, na berzi, kao i u različitim privrednim subjektima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Nastavni plan studijskog programa

Poslovna ekonomija i finansije - Osnovne akademske studije

 Naziv predmetaSem.Pred.VežbeESPB
Prva godina
1. Mikroekonomija I 3 2 8
2. Poslovna matematika I 3 2 8
3. Privredno pravo I 2 3 6
4. Finansijsko računovodstvo I 3 2 8
5. Poslovna statistika II 3 2 8
6. Menadžment II 3 2 8
7. Izborni predmet 1 II 2 3 7
8. Izborni predmet 2 II 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri:
* Engleski jezik- opšti deo
* Nemački jezik - opšti deo
* Francuski jezik- opšti deo
* Sociologija
Druga godina
1. Makroekonomija III 3 2 8
2. Osnovi informacionih sistema III 2 3 7
3. Marketing III 2 3 7
4. Upravljačko računovodstvo III 3 2 8
5. Finansijska tržišta i institucije IV 3 2 8
6. Bankarstvo IV 3 2 8
7. Izborni predmet 3 IV 2 3 7
8. Izborni predmet 4 IV 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri:
* Poslovni engleski jezik
* Poslovni nemački jezik
* Poslovni francuski jezik
* Poslovne komunikacije
Treća godina
1. Bankarsko poslovanje i platni promet V 2 3 7
2. Osiguranje V 2 3 7
3. Preduzetništvo V 3 2 8
4. Poslovno - finansijska analiza V 3 2 8
5. Poslovne finansije VI 3 2 8
6. Menadžment ljudskih resursa VI 3 2 7
7. Izborni predmet 5 VI 2 3 7
8. Izborni predmet 6 VI 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri :
* Berze i berzansko poslovanje
* Poslovna etika
* Marketing istraživanje
* Ponašanje potrošača
Stručna praksa VI - - 1
Četvrta godina
1. Strategijski menadžment VII 3 2 8
2. Upravljanje investicijama VII 2 3 7
3. Teorija i politika bilansa VII 2 3 7
4. Javne finansije VII 3 2 8
5. Poslovni informacioni sistemi VIII 3 4 8
6. Revizija i kontrola VIII 4 3 8
7. Izborni predmet 7 VIII 3 3 7
Student bira jedan predmeta od dva:
* Međunarodne finansije
* Marketing usluga
Završni rad VIII - - 7
Ukupno ESPB za četiri godine 240

 

NazivOnline pregledDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Pregled fajla Download
e-upis
banner-eumaster-study