Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija

Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatijaStudijski program Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom.

Ovaj program je namenjen studentima koji žele da steknu savremena i kvalitetna znanja iz oblasti međunarodne ekonomije i ekonomske diplomatije.

Studijski program Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija pruža studentima sveobuhvatna teorijska i praktična znanja, kroz prezentovanje različitih aspekata i modela savremenog poslovanja na međunarodnom nivou, kao i primenjene diplomatije. Na taj način studenti se pripremaju za uspešno delovanje i rešavanje problema u oblasti međunarodnog poslovanja i diplomatije. Poseban akcenat se stavlja na pružanje studentima fundamentalnih znanja iz ekonomije, znanja o savremenom sistemu međunarodnih ekonomskih odnosa i procesa globalizacije i integracije, upoznavanje studenata sa osnovama ekonomske diplomatije, kao i pripremanje studenata za liderske pozicije u kompanijama kroz pružanje znanja o funkcionisanju kompanija i njihovom mestu u globalnom okruženju.

Studijski program Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija omogućava studentima da razumeju suštinu međunarodne ekonomije i ekonomske diplomatije, kao i njihov značaj za razvoj privrede i društva u celini.

Tokom studija organizovana je stručna praksa kao deo nastavnog procesa, kako bi se kod studenata razvile veštine koje zahteva savremeno tržište rada, a u cilju sveobuhvatne pripreme studenata za uspešno zaposlenje i razvoj karijere.

Nakon završetka studijskog programa Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija studentima su na raspolaganju razne mogućnosti zaposlenja u oblasti međunarodnog poslovanja, finansija, trgovine, marketinga, ekonomske diplomatije itd.

Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Studijski program Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA. Po završetku osnovnih akademskih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

Nastavni plan studijskog programa

Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija - Osnovne akademske studije

 Naziv predmetaSem.Pred.VežbeESPB
Prva godina
1. Mikroekonomija I 3 2 8
2. Poslovna matematika I 3 2 8
3. Privredno pravo I 2 3 6
4. Finansijsko računovodstvo I 3 2 8
5. Poslovna statistika II 3 2 8
6. Menadžment II 3 2 8
7. Izborni predmet 1 II 2 3 7
8. Izborni predmet 2 II 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri:
* Engleski jezik- opšti deo
* Nemački jezik - opšti deo
* Francuski jezik- opšti deo
* Sociologija
Druga godina
1. Makroekonomija III 3 2 8
2. Osnovi informacionih sistema III 2 3 7
3. Marketing III 2 3 7
4. Меđunarodna ekonomija III 3 2 8
5. Finansijska tržišta i institucije IV 3 2 8
6. Ekonomska diplomatija IV 3 2 8
7. Izborni predmet 3 IV 2 3 7
8. Izborni predmet 4 IV 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri:
* Poslovni engleski jezik
* Poslovni nemački jezik
* Poslovni francuski jezik
* Poslovne komunikacije
Treća godina
1. Ekonomija EU i evropske integracije V 2 3 7
2. Međunarodna trgovina V 2 3 8
3. Međunarodna ekonomska špijunaža V 2 3 7
4. Međunarodno poslovno pravo V 3 2 8
5. Poslovne finansije VI 3 2 8
6. Pravo Evropske unije VI 3 2 7
7. Izborni predmet 5 VI 2 3 7
8. Izborni predmet 6 VI 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri:
* Menadžment ljudskih resursa
* Poslovna etika
* Pravo spoljne trgovine
* Preduzetništvo
Stručna praksa VI - - 1
Četvrta godina
1. Strategijski menadžment VII 3 2 8
2. Upravljanje investicijama VII 2 3 7
3. Međunarodne finansije VII 3 2 8
4. Međunarodni marketing VII 3 2 7
5. Poslovni informacioni sistemi VIII 3 4 8
6. Međunarodna politika VIII 4 3 8
7. Izborni predmet 7 VIII 3 3 7
Student bira jedan predmeta od dva:
* Diplomatska komunikologija i retorika
* Geopolitika
Završni rad VIII - - 7
Ukupno ESPB za četiri godine 240

 

NazivOnline pregledDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Pregled fajla Download
e-upis
banner-eumaster-study