Inženjerski menadžment u agrobiznisu

Inženjerski menadžment u agrobiznisuStudijski program Inženjerski menadžment u agrobiznisu je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema iz oblasti inženjerskog menadžmenta u poljoprivredi. Takođe, cilj studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu je da studentima pruži realnu i kvalitetnu osnovu za zaposlenje u najrazličitijim organizacijama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

U savremenim tokovima razvoja društva kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti poljoprivrede, koji će biti osposobljeni da organizuju i vode poljoprivrednu proizvodnju na visoko produktivnim osnovama. Cilј je da studenti usvoje najnovija znanja i veštine iz oblasti planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u savremenoj polјoprivrednoj proizvodnji kako bi bili spremni da odgovore na sva pitanja i izazove s kojima je povezana polјoprivredna proizvodnja. Potreba za ovim novim profilom stručnjaka postoji kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu student stiče zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER MENADŽMENTA.

Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Nastavni plan studijskog programa

Inženjerski menadžment u agrobiznisu - Osnovne akademske studije

 Naziv predmetaSem.Pred.VežbeESPB
Prva godina
1. Matematika i statistika I 3 2 8
2. Finansijsko računovodstvo I 3 2 8
3. Plodnost zemljišta i agrohemija I 2 3 7
4. Mikrobiologija I 2 3 7
5. Osnove poljoprivredne tehnike II 3 2 8
6. Agroekologija II 3 2 8
7. Izborni predmet 1 II 2 3 7
8. Izborni predmet 2 II 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri:
* Engleski jezik
* Poslovne komunikacije
* Privredno pravo
* Botanika
Druga godina
1. Osnove biljne proizvodnje III 3 2 8
2. Osnove stočarstva III 3 2 8
3. Agrarna ekonomija III 2 3 7
4. Informatika III 2 3 7
5. Agrarna politika i ruralni razvoj IV 3 2 8
6. Preduzetništvo IV 3 2 7
7. Izborni predmet 3 IV 2 3 7
8. Izborni predmet 4 IV 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri:
* Poslovni engleski jezik
* Ekonomika poljoprivrednih gazdinstava
* Ekonomika poljoprivredne tehnike
* Mikroekonomija
Stručna praksa 1 IV - - 1
Treća godina
1. Inženjering u održivoj biljnoj proizvodnji V 3 2 8
2. Inženjering u održivom stočarstvu V 3 2 8
3. Inženjerski menadžment prirodnih resursa V 2 3 7
4. Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda V 2 3 7
5. Poslovne finansije VI 3 2 8
6. Upravljanje životnom sredinom VI 3 2 7
7. Izborni predmet 5 VI 2 3 7
8. Izborni predmet 6 VI 2 3 7
Student bira dva predmeta od četiri:
* Inženjering u prehrambenoj industriji
* Inženjering u šumarstvu
* Inženjering u ribarstvu
* Lekovito bilje
Stručna praksa 2 VI - - 1
Četvrta godina
1. Inženjerski menadžment obnovljivih izvora energije VII 2 3 7
2. Inženjerski menadžment farme u održivoj proizvodnji VII 3 2 7
3. Marketing u agrobiznisu VII 3 2 7
4. Strategijski menadžment VII 2 3 7
5. Inženjering u organskoj proizvodnji VIII 4 3 8
6. Upravljanje investicijama VIII 3 4 8
7. Međunarodna poljoprivreda VIII 3 3 7
Stručna praksa 3 VIII - - 1
Završni rad VIII - - 8
Ukupno ESPB za četiri godine 240

 

NazivOnline pregledDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Pregled fajla Download
e-upis
banner-eumaster-study