Informatika

InformatikaStudijski program Informatika koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom.

Studijski program Informatika namenjen je onima koji žele da se steknu savremena i kvalitetna znanja iz oblasti računarskih nauka i informacionih tehnologija.

Razvijeni svet je u poslednjih deset godina prešao u informaciono društvo, podstaknut naglim i snažnim razvojem računarske nauke i tehnologije koja je postala nezamenljiv deo intenzivnog razvoja svakog društva. Danas u Srbiji ima oko 12000 IT stručnjaka koji su zaposleni u oko 1500 preduzeća, i to ne samo u IT kompanijama već i u bankarskom sektoru, telekomunikacijama, medijima, školama, univerzitetima itd. Međutim, danas u Srbiji nisu zadovoljene godišnje potrebe za stručnjacima iz oblasti IT sektora, tako da najveći problem predstavlja pronalaženje visoko stručnih kadrova. Stoga, cilj studijskog programa Informatika jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština koje su u skladu sa najvišim evropskim akademskim standardima, kao i sa zahtevima tržišta rada. Tokom studija iz studentima se pružaju savremena znanja i veštine iz projektovanja, razvoja i primene savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je stavljen na usvajanje sveobuhvatnih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim i na osposoblјavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.

Tokom studija organizovana je stručna praksa kao deo nastavnog procesa, kako bi se kod studenata razvile veštine koje zahteva savremeno tržište rada, a u cilju sveobuhvatne pripreme studenata za uspešno zaposlenje i razvoj karijere.

Nakon završetka studijskog programa Informatika studenti su kompetentni i društveno odgovorni stručnjaci, svestrano osposobljeni za rad u privredi, bankarskom sektoru, telekomunikacijama, medijima, kao i za uspešno izvođenje nastave iz računarstva i informatike kako u osnovnim tako i u srednjim školama. Važno je istaći da zanimanja iz oblasti informacionih tehnologija predstavljaju najtraženija i najplaćenija zanimanja današnjice, tako će po završetku studija, studentima biti na raspolaganju mogućnost zaposlenja na poslovima kao što su web developer, softwere developer, programer, web administrator, sistem administrator, analitičar informacionih sistema itd. Takođe, na Forbsovom spisku 20 najbogatijih ljudi čak četvoro su iz oblasti informacionih tehnologija. Stoga je ovaj studijski program interesantan za sve one koji žele uspešno zaposlenje.

Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Studijski program Informatika traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI INFORMATIČAR. Po završetku osnovnih akademskih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

Nastavni plan studijskog programa

Informatika - Osnovne akademske studije

 Naziv predmetaSem.ESPB
Prva godina
1. Osnovi informacionih tehnologija I 7
2. Matematika za informatičare 1 I 8
3. Algoritmi i strukture podataka I 7
4. Osnove programiranja I 8
5. Osnove informacionih sistema II 8
6. Engleski jezik 1 II 8
7. Matematika za informatičare 2 II 6
8. Predmeti izbornog bloka 1. II 8
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Uvod u organizaciju računara
* Računarska grafika
Druga godina
1. Operativni sistemi III 8
2. Verovatnoća i statistika III 8
3. Računarske mreže i telekomunikacije III 7
4. Komunikacioni sistemi III 7
5. Programiranje 1 III 7
6. Engleski jezik 2 IV 7
7. Predmeti izbornog bloka 2. IV 8
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Arhitektura računarskih sistema
* Multimedijalne i grafičke aplikacije
8. Predmeti izbornog bloka 3. IV 8
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Računarstvo u oblaku (Cloud Computing)
* ERP sistemi
Treća godina
1. Operaciona istraživanja V 8
2. Programiranje 2 V 7
3. Web tehnologije V 7
4. Predmeti izbornog bloka 4. V 8
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Internet programiranje
* Internet marketing
5. Teorija sistema i informacija VI 8
6. Baze podataka VI 7
7. Engleski za informatičare VI 7
8. Predmeti izbornog bloka 5. VI 8
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Upravlјanje softverskim projektima
* Menadžment inovacija
Četvrta godina
1. Projektovanje informacionih sistema VII 6
2. Osnove zaštite informacija VII 7
3. Veštačka inteligencija VII 7
4. Predmeti izbornog bloka 6. VII 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Elektronsko poslovanje
* Elektronsko učenje
5. Menadžment informacionih sistema VIII 6
6. Poslovni informacioni sistemi VIII 6
7. Poslovne komunikacije VIII 6
8. Predmeti izbornog bloka 7. VIII 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Interakcija čovek računar
* Pravne osnove informacionih sistema
9. Završni rad VIII 10
Ukupno ESPB za četiri godine 240

 

NazivOnline pregledDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Pregled fajla Download
e-upis
banner-eumaster-study