Ekologija

EkologijaStudijski program Ekologija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i formiranje i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema u oblasti ekologije.

Studijski program Ekologija studentima pruža sva neophodna znanja potrebna za obavljanje najrazličitijih poslova koji zahtevaju znanje iz oblasti ekologije. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno postaju osposobljeni da daju odgovor na sva pitanja i sve probleme u ovoj oblasti. Nakon završetka ovog studijskog programa studenti imaju mogućnost zapošljavanja kako u laboratorijama i agencijama koje se bave ekologijom i kontrolom kvaliteta životne sredine, tako i u inspekcijama, državnim agencijama, konsultantskim firmama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, industriji i slično.

Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Ekologija student stiče zvanje DIPLOMIRANI EKOLOG.

Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenta, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanje stručnjaka iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Nastavni plan studijskog programa

Ekologija - Osnovne akademske studije

 Naziv predmetaSemestarPredavanjaVežbeESPB
Prva godina
1 Biologija I 3 3 8
2 Engleski 1 I 2 2 6
3 Hemija I 3 3 8
4 Fizička geografija I 3 3 8
5 Opšta botanika II 3 3 7
6 Hemijska analiza životne sredine II 3 3 7
7 Opšta zoologija II 3 3 7
8 Terenska nastava 1 II - - 2
8 Predmet izbornog bloka 1 II 2 2 7
* Student bira jedan predmet od ponuđena četiri:
1. Nemački jezik 1
2. Francuski jezik
3. Nemački jezik 2
4. Engleski jezik 2
Druga godina
1 Biohemija III 3 3 7
2 Biologija ćelija i tkiva III 3 2 7
3 Osnove fiziologije biljaka i životinja III 2 2 6
4 Informatika III 2 2 6
5 Biostatistika III 2 3 6
6 Genetika IV 3 2 6
7 Zaštita životne sredine IV 3 2 6
8 Terenska nastava 2 IV - - 2
8 Predmet izbornog bloka 2 - predmet 1 IV 2 2 7
8 Predmet izbornog bloka 2 - predmet 2 IV 2 2 7
* Student za Predmet 1 bira jedan od ponuđena tri predmeta:
1. Zaštićeni delovi prirode
2. Softverski praktikum
3. Poslovni informacioni sistemi
* Student za Predmet 2 bira jedan od ponuđena tri predmeta:
1. Ekološka zootehnika
2. Agrarna politika i ruralni razvoj
3. Upravljanje projektima
Treća godina
1 Ekologija biljaka V 2 3 6
2 Opšta mikrobiologija V 2 3 6
3 Klimatologija i pedologija V 3 2 5
4 Biogeografija V 3 2 6
5 Predmet izbornog bloka 3 - predmet 1 V 2 2 7
* Student za Predmet 1 bira jedan od ponuđena četiri predmeta:
1. Menadžment prirodnih resursa
2. Ekonomski aspekti zaštite životne sredine
3. Kvalitet vode za piće
4. Seminar 1
6 Ekologija životinja VI 2 3 7
7 Agroekologija VI 3 2 9
8 Hidrobiologija VI 2 3 7
9 Terenska nastava 3 VI - - 2
9 Predmet izbornog bloka 3-predmet 2 VI 2 2 7
* Student za Predmet 2 bira jedan od ponuđena četiri predmeta:
1. Remedijacione tehnologije
2. Socijalna ekologija
3. Biodegradacije
4. Seminar 2
Četvrta godina
1 Tehnologija zaštite životne sredine VII 3 2 6
2 Tehnologija životnih namernica VII 2 3 6
3 Ekologija čoveka VII 2 3 6
4 Ekologija mikroorganizama VII 3 2 6
5 Predmet izbornog bloka 4 VII 2 2 7
* Student bira jedan predmet od ponuđena četiri:
1. Stručno istraživački projekat u ekologiji
2. Seminar 3
3. Održiva biljna proizvodnja
4. Bezotpadna tehnologija
6 Kontrola kvaliteta životne sredine VIII 3 3 6
7 Ekošumarstvo VIII 3 3 6
8 Ekološko pravo VIII 3 2 5
9 Terenska nastava 4 VIII - - 2
10 Završni rad VIII - - 10
Ukupno ESPB za četiri godine 240

 

NazivOnline pregledDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Pregled fajla Download
e-upis
banner-eumaster-study