Drumski saobraćaj i transport

drumski-saobracajStudijski program Drumski saobraćaj i transport je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Bolonjskom deklaracijom i standardima za akreditaciju.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport namenjen je onima koji žele da steknu sadržajna i kvalitetna, kako teorijska tako i praktična znanja, koja će im omogućiti da postanu uspešni profesionalci sposobni da planiraju, projektuju, upravljaju i kontrolišu procese i sisteme u raznim vidovima, oblastima i tehnologijama drumskog saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport pruža studentima znanja i veštine iz oblasti planiranja saobraćaja i infrastrukture, projektovanja, regulisanja i upravljanja na mreži puteva i ulica, projektovanja kapaciteta, vrednovanja, upravljanja i eksploatacije drumskih saobraćajnica.

Savladavanjem studijskog programa Drumski saobraćaj i transport studenti stiču kompetencije da analiziraju i prognoziraju zahteve na transportnom tržištu, planiraju i projektuju, upravlјaju, eksploatišu i kontrolišu procese i sisteme koji omogućavaju protok lјudi, robe, tereta i informacija u različitim vidovima modalnog (drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog) i mutimodalnog saobraćaja i transporta, komunikacija i logistike.

Za studente je tokom studija organizovana stručna praksa kao deo nastavnog procesa kako bi stekli veštine koje zahteva savremeno tržište rada i na taj način obezbedili sigurno zaposlenje.

Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA.

Nakon završetka studijskog programa Drumski saobraćaj i transport studenti su na raspolaganju brojne mogućnosti zaposlenja u

 • saobraćajno–transportnim kompanijama,
 • proizvodnim, industrijskim preduzećima,
 • trgovačkim i distributivnim kompanijama,
 • špediterskim kompanijama i transportnim agencijama,
 • drumskim i železničkim putničkim terminalima i robnim stanicama, lukama i vazduhoplovnim pristaništima,
 • organizacijama koje se bave bezbednošću saobraćaja,
 • preduzećima specijalizovanim za pružanje kompleksnih logističkih usluga - logistički provajderi,
 • javnim ustanovama - ministarstvima, komorama i drugim ustanovama na različitim nivoima gde se angažuju na poslovima vezanim za probleme saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i gradskom nivou,
 • gradskim upravama, projektnim organizacijama,
 • istraživačko-projektantskim kućama, u različitim institutima, biroima, ustanovama za statistička istraživanja, urbanističkim zavodima i drugim ustanovama, koje se bave istraživanjem, planiranjem i projektovanjem u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija,
 • bankama, medijskim i novinskim kućama,
 • osiguravajućim kompanijama,
 • carinskim upravama,
 • obrazovnim institucijama, na različitim nivoima itd.,

kao i u različitim privrednim subjektima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Nastavni plan studijskog programa

Drumski saobraćaj i transport - Osnovne akademske studije

RBNaziv predmetaSPVESPB
Prva godina
1. Matematika 1 2 2 7
2. Osnovi programiranja 1 2 2 7
3. Osnovi mašinstva 1 2 2 6
4. Izborni blok 1. 1 2 2 4
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Engleski jezik opšti deo 1 2 2
* Nemački jezik opšti deo 1 2 2
5. Izborni blok 2. 1 2 2 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Poslovna etika 1 2 2
* Osnove statističkih istraživanja 1 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
6. Uvod u saobraćaj i transport 2 2 2 7
7. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 2 2 6
8. Saobraćajno poslovno pravo 2 2 2 7
9. Izborni blok 3. 2 2 2 4
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Poslovni engleski jezik 2 2 2
* Poslovni nemački jezik 2 2 2
10. Izborni blok 4. 2 2 2 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Sociologija 2 2 2
* Osnovi ekonomije 2 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
Ukupno časova aktivne nastave – prva godina 20 20 60
Druga godina
1. Teorija saobraćajnog toka 3 2 2 7
2. Vozna dinamika 3 2 2 7
3. Menadžment 3 2 2 6
4. Izborni blok 5. 3 2 2 4
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Ekspertize saobraćajnih nezgoda 3 2 2
* Preduzetništvo 3 2 2
5. Izborni blok 6. 3 2 2 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Finansijski menadžment 3 2 2
* Eksploatacija i upravlјanje putevima 3 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
6. Tehničko regulisanje saobraćaja 4 2 2 6
7. Održavanje saobraćajnih i transportnih sredstava 4 2 2 6
8. Motorna vozila 4 2 2 6
9. Izborni blok 7. 4 2 2 5
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Menadžment lјudskim resursima 4 2 2
* Upravlјanje projektima 4 2 2
10. Izborni blok 8. 4 2 2 5
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Tehnologija transporta robe 4 2 2
* Eksploatacija, dijagnostika i održavanje drumskih vozila 4 2 2
11. Stručna praksa 1 4 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
Ukupno časova aktivne nastave – druga godina 20 20 60
Treća godina
1. Uticaj saobraćaja na životnu sredinu 5 2 2 7
2. Bezbednost saobraćaja 5 3 3 8
3. Zakonska regulativa u međunarodnom drumskom saobraćaju 5 3 3 8
4. Izborni blok 9. 5 2 2 7
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Osnove saobraćajnog projektovanja 5 2 2
* Tehnologija i metodika obuke vozača 5 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
5. Terminali u drumskom saobraćaju 6 2 2 6
6. Regulisanje i upravlјanje saobraćajnim tokovima – inteligentni transportni sistemi 6 3 3 7
7. Parkiranje 6 3 3 7
8. Stručna praksa 2 6 4
9. Izborni blok 10. 6 2 2 6
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Upravlјanje kvalitetom 6 2 2
* Drumske saobraćajnice i terminali 6 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
Ukupno časova aktivne nastave – treća godina 20 20 60
Četvrta godina
1. Elektronsko poslovanje 7 2 2 6
2. Javni gradski prevoz putnika 7 2 2 7
3. Transportne mreže 7 2 2 6
4. Organizacije i tehnologije drumskog transporta 7 2 2 6
5. Izborni blok 11. 7 2 2 5
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Ljudski faktor u saobraćaju 7 2 2
* Transport opasnih materija 7 2 2
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
6. Planiranje saobraćaja – analiza transportnih zahteva 8 3 2 6
7. Logistika u drumskom saobraćaju i transportu 8 2 2 5
8. Informaciono komunikacione tehnologije u saobraćaju 8 2 3 6
9. Izborni blok 12. 8 3 3 5
Student bira jedan od ponuđena dva predmeta:
* Geografski informacioni sistemi u drumskom saobraćaju 8 3 3
* Strateški menadžment u transportu 8 3 3
10. Stručna praksa 3 8 2
11. Završni rad 8 6
Ukupno časova aktivne nastave 10 10 30
Ukupno časova aktivne nastave – četvrta godina 20 20 60
Ukupno časova aktivne nastave – za četiri godine 80 80 240

 

NazivOnline pregledDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Pregled fajla Download
e-upis
banner-eumaster-study