Poslovna ekonomija i finansije

Studijski program master akademskih studija Poslovna ekonomija i finansije je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju poslovne ekonomije i finansija. Poseban akcenat se stavlja na pružanje studentima usko specijalizovanih znanja iz oblasti korporativnih finansija i upravljanja finansijskim rizicima, s mogućnošću da biraju dalje produbljivanje znanja u okvirima finansijskog prava, strategijskog marketinga, menadžmenta inovacija, poslovne inteligencije ili međunarodnog poslovanja.

Studijski program master akademskih studija Poslovna ekonomija i finansije studentima prezentuje najznačajnije elemente savremenog finansijskog poslovanja, omogućavajući im da usavrše znanja stečena na osnovnim akademskim studijama. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju osposobljeni za visoko-stručno obavljanje poslova u domenu poslovne ekonomije, a pre svega finansija, kao i za nastavak obrazovanja na doktorskim studijima.

Master akademske studije traju 1 godinu i nose 60 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Poslovna ekonomija i finansije student stiče zvanje Master ekonomista. Po završetku ovih studija student može nastaviti doktorske studije u trajanju od tri godine.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Nastavni plan studijskog programa

Poslovna ekonomija i finansije - Master akademske studije

 Naziv predmetaSem.Pred.VežbeSIRESPB
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada I 2 3 - 6
2. Korporativne finansije I 3 2 - 8
3. Izborni predmet 1 I 3 2 - 8
4. Izborni predmet 2 I 3 2 - 8
Student bira dva predmeta od šest:
* Međunarodno poslovanje
* Finansijsko pravo
* Strategijski marketing
* Menadžment inovacija
* Poslovna inteligencija
* Poslovna logistika
5. Upravljanje finansijskim rizicima II 3 2 - 8
6. SIR - Studijski istraživački rad II - - 15 5
7. Master rad II - - - 17
Ukupno ESPB bodova 60

 

NazivOnline pregledDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Pregled fajla Download
e-upis
banner-eumaster-study