Ekonomsko-pravne studije Evropske unije

Master studijski program Ekonomsko- pravne studije Evropske unije razvijen je u saradnji sa Univerzitetom u Segedinu i predstavlja nov i jedinstven program u Srbiji. Ovaj master program baziran je na potrebama tokova razvoja savremenog društva i stavljen je u okvir aktuelnog procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Studijski program je kreiran tako da posluži određenim ciljevima koji su u vezi sa nacionalnom strategijom i politikom, a takođe i da proširi spektar potencijalnih mogućnosti za zapošljavanje u Srbiji i EU.

Svojim usavršavanjem, studenti će biti sposobni da se uključe u nacionalne i internacionalne tokove i događaje. Ovaj program se bavi unapređivanjem i nadogradnjom postojećeg znanja u oblasti ekonomije, prava i političkih nauka, s tim da se proučavaju specifičnosti primene ovih nauka u Evropskoj Uniji. Završetkom ovog master programa, master studenti postaju kompetentni eksperti u oblasti evropskih integracija, sposobni da se bave brojnim pravnim, ekonomskim i političkim pitanjima i rešavaju raznovrsne problem vezane za EU u svojoj zemlji.

Nastavni plan studijskog programa

Ekonomsko-pravne studije Evropske unije - Master akademske studije

  III Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
          P V SIR Drugi oblici nastave    
PRVA GODINA
1 EIOеm01 Metodologija naučno-istraživačkog rada IX O 2 2 7
2 EIOеm02 Ekonomija evropskih integracija IX O 3 3 8
3 EIOеm03 Pravo Evropske unije IX O 3 3 8
4 EIIB1 Izborni predmet 1 IX I 2 2 7
EIIBеm04
EIIBеm05
EIIBеm06
* Student bira jedan predmet od tri
1. Evropsko jedinstveno tržište i povezane politike
2. Politika proširenja Evropske unije
3. Politički sistem Evropske unije
5 EIIB2 Izborni predmet 2 X I 2 2 7
EIIBеm07
EIIBеm08
EIIBеm09
* Student bira jedan predmet od tri
1. Monetarna politika Evropske unije
2. Agrarna politika Evropske unije
3. Evropska unija i međunarodna trgovina
6 EIIB3 Izborni predmet 3 X I 2 2 7
EIIBеm10
EIIBеm11
EIIBеm12
* Student bira jedan predmet od tri
1. Fiskalna politika Evropske unije
2. Politika zaštite životne sredine Evropske unije
3. Spoljni poslovi Evropske unije i lobiranje
7 EIIBemp Stručna praksa X I 3 1
8 EIIBems SIR-Studijski istraživački rad X I 12 5
9 EIIBemm Master rad 10
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=40
Ukupno=14 Ukupno=14 Ukupno=12
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija=40
40h15 nedelja=600 časova godišnje
Ukupno ESPB 60

Više o ovom programu možete pogledati ovde www.eumasterstudy.rs

NazivOnline pregledDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Pregled fajla Download
e-upis
banner-eumaster-study