Master akademske studije

Master akademske studije traju jednu godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 300 ESPB bodova i zvanje MASTER EKONOMISTA, MASTER INŽENJER MENADŽMENTA, MASTER EKOLOG, odnosno MASTER INFORMATIČAR .

Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završene osnovne akademske studije i stečenih 240 ESPB bodova. Kliknite ovde da bi ste pogledali uslove za polaganje prijemnog ispita.

Osnovna obeležja studijskih programa na Master akademskim studijama su:
  • Predmeti su jednosemestralni;
  • Broj časova u nedelji iznosi 20 časova;
  • Uspostavljen je povoljan odnos časova predavanja, vežbi i studijsko istraživačkog rada u nedelji i semestru;
  • Od ukupnog broja časova aktivne nastave na studijskim programima master akademskih studija 62,5% su časovi predavanja i vežbi, a od toga 56% čine časovi predavanja na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije, odnosno 60% na studijskom programu Inženjerski menadžment u agrobiznisu;
  • Za svaki predmet utvrđen je odgovarajući broj ESPB bodova, u zavisnosti od obima rada koji student treba da uloži da bi savladao sadržaje predmeta. Ukupan broj ESPB bodova po semestru iznosi 30, a za godinu 60 bodova;
  • U prvom semestru studijskog programa Poslovna ekonomija i finansije, zastupljeno je dva izborna predmeta, koje student bira od ponuđenih pet, što doprinosi kvalitetu studijskog programa. Procenat izborne nastave je 55% ;
  • U zimskom semestru studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu zastupljen je jedan izborni predmet, koji student bira od ponuđenih dva, u letnjem semestru je takođe zastupljen jedan izborni predmet, koji student bira od ponuđenih dva, što doprinosi kvalitetu studijskog programa. Procenat izborne nastave je 45%;
  • Završni rad je predviđen programom diplomskih akademskih studija i nosi 17 ESPB na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije, odnosno 15 ESPB na studijskom programu Inženjerski menadžment u biotehnologiji;
  • Realizacija studijskog programa je poverena eminentnim stručnjacima sa bogatim akademskim i iskustvom u privredi.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student- profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment realizuju se tri studijska programa master akademskih studija :

e-upis
banner-eumaster-study