Uputstvo za dostavljanje doktorske disertacije studentskoj službi

Doktorska disertacija posle naslovne strane obavezno sadrži sledeća dokumenta:

  • KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na srpskom jeziku i
  • KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na engleskom jeziku.

Autor predaje studenstkoj službi konačnu, ukoričenu, štampanu verziju doktorske disertacije (u šest primeraka) i na CD-u indentičnu štampanoj, elektronsku verziju doktorske disertacije.

Autor doktorske disertacije je obavezan da potpiše sledeće Izjave:

  • Izjava o autorstvu,
  • Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada i
  • Izjava o korišćenju.

Ove Izjave autor potpisuje u studentskoj službi ili ih donosi potpisane. Izjave se trajno čuvaju u štampanoj i elektronskoj verziji u arhivi fakulteta.

Sastavni deo ovog Upustva su sledeći Prilozi:
BrojNazivOnline pregledDownload
1. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na srpskom jeziku (ćirilica) Pregled fajla Download
2. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na srpskom jeziku (latinica) Pregled fajla Download
3. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na engleskom jeziku Pregled fajla Download
4. Izjava o autorstvu Pregled fajla Download
5. Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada Pregled fajla Download
6. Izjava o korišćenju Pregled fajla Download
Više iz ove kategorije « Ekologija
e-upis
banner-eumaster-study