Studentski parlament

Studentski parlament je organ Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Predstavnici studenata u Parlamentu rade na ostvarivanju prava i zaštite interesa studenata. Parlament omogućava studentima da budu aktivni učesnici u obrazovno-naučnom radu Fakulteta.

Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakullteta.

Izbori za članove Studentskog parlamenta održavaju se svake godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem.

NazivOnline pregledDownload
STATUT Studentskog parlamenta

Pregled fajla

Download

Klikom na "download" možete preuzeti izabrani fajl. Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretraživača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.

e-upis
banner-eumaster-study