Školarina za doktorske studije

Školarina za celokupne doktorske studije u trajanju od tri godine za studijski program Poslovna ekonomija iznosi 10.000€ u dinarskoj protivvrednosti, dok za studijski program Ekologija, odnosno Inženjerski menadžment u agrobiznisu školarina iznosi 8.000€ u dinarskoj protivvrednosti.

Školarina se može uplatiti u celosti ili u 4 rate u toku trajanja školske godine. Za članove Diners Club-a omogućeno je plaćanje na 12 mesečnih rata.

U cenu školarine, uključeni su:
  • Udžbenici (za svaku školsku godinu);
  • Troškovi prijave i odbrane Doktorske disertacije;
  • Troškovi izrade i izdavanje diplome;
  • Troškovi overa semestara;
  • Troškovi prijava ispita;
  • Izdavanja uverenja o statusu, kao i ostalih uverenja;
  • Vannastavne fizičko-rekreativne aktivnosti (košarka, fudbal, teretana).

Naknade za školarinu se uplaćuju na račun Fakulteta: 330-15003002-53 (otvoren kod Credit Agicole banke) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

NazivOnline pregledDownload
Primer pravilno popunjene uplatnice

Pregled fajla

Download

e-upis
banner-eumaster-study