Obrasci za studente

Na ovoj stranici možete preuzeti sve obrasce iz studentske službe iz osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija.

Obrasci za studente na osnovnim akademskim studijama
BrojNazivOnline pregledDownload
1. Zahtev za prijavu teme završnog rada

Pregled fajla

Download

2. Molba za javnu odbranu završnog rada

Pregled fajla

Download

3. Molbe za diplomiranje

Pregled fajla

Download

4. Procedura za izradu završnog rada

Pregled fajla

Download

5. Izrada diplome

Pregled fajla

Download

Obrasci za studente na master akademskim studijama
BrojNazivOnline pregledDownload
1. Pravilnik o završnom ispitu

Pregled fajla

Download

2. Lični podaci kandidata za izradu master rada

Pregled fajla

Download

3. Obrazac za prijavu teme za izradu master rada

Pregled fajla

Download

4. Saglasnost mentora

Pregled fajla

Download

5. Izveštaj o oceni master rada

Pregled fajla

Download

6. Prijava javne odbrane master rada

Pregled fajla

Download

7. Uputstvo za izradu seminarskog rada na master studijama

Pregled fajla

Download

Obrasci za studente na doktorskim studijama
BrojNazivOnline pregledDownload
1. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na srpskom jeziku (ćirilica)

Pregled fajla

Download

2. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na srpskom jeziku (latinica)

Pregled fajla

Download

3. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na engleskom jeziku

Pregled fajla

Download

4. Izjava o autorstvu

Pregled fajla

Download

5. Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada

Pregled fajla

Download

6. Izjava o korišćenju

Pregled fajla

Download

Klikom na "download" možete preuzeti izabrani fajl. Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretraživača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.

Više iz ove kategorije « Studentski parlament
e-upis
banner-eumaster-study