Ovde možete pogledati radni kalendar, rasporede predavanja, rasporede konsultacija i rasporede ispita.

Studentski parlament je organ Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Predstavnici studenata u Parlamentu rade na ostvarivanju prava i zaštite interesa studenata. Parlament omogućava studentima da budu aktivni učesnici u obrazovno-naučnom radu Fakulteta.

Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakullteta.

Izbori za članove Studentskog parlamenta održavaju se svake godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem.

Na ovoj stranici možete preuzeti sve obrasce iz studentske službe iz osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija.

e-upis
banner-eumaster-study