Studentske prakse

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK studentske prakse.

Studenti studjiskog programa Informatika imali su priliku da čuju reč više o IT kompanijama u Novom Sadu, sa kojima je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment potpisao ugovore o profesionalnoj saradnji i time im omogućio obavljanje stručne prakse u jednoj od navedenih kompanija.

Tagovano u:

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment 18.10.2017. godine, održana je javna debata na temu „Kako odgovoriti na stvarne potrebe tržišta rada u oblasti IKT-a?" gde su predstavnici vodećih IT kompanija u Novom Sadu razgovarali sa studentima studijskog programa Informatika.

Polaznici kursa “Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama“, prof. dr Maje Ćirić, posetili su Poresku Upravu – Filijala 1 Novi Sad. Studenti su imali priliku da čuju sve vezano za organizacionu strukturu Poreske Uprave, delokrug rada koji obuhvata zakone i propise koje primenjuje Poreska Uprava, uslugama koje se pružaju u poreskoj upravi, redovnoj i prinudnoj naplati lokalnih javnih prihoda i poreskom računovodstvu, administriranju poreskih obveznika, poreskom postupku, vođenju prvostepenog upravnog postupka, primeni jedinstvenog informacionog sistema, vođenju registra obveznika, planiranju i sprovođenju obuka zaposlenih i tako dalje. Zahvaljujemo se profesionalnom pristupu zaposlenih u ovoj finansijskoj ustanovi.

Autor teksta: msr. Jovana Gardašević

Studenti u poseti Poreskoj Upravi

U okviru kursa “ Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama“, prof. dr Maje Ćirić, studenti su imali priliku da u prostorijama Komercijalne banke u Novom Sadu prisustvuju dvosatnom predavanju od strane regionalnog menadžera kao i direktora sektora za stanovništvo, poljoprivredu i pravna lica. Na taj način studenti su se upoznali sa delokrugom rada u ovim sektorima i na taj način stekli direktan uvid u jedan segment bankarskog poslovanja ali sa akcentom upravo na menadžment odnosa sa klijentima bilo da su oni fizička lica, pravna lica ili poljoprivrednici.

Pored opštih informacija o banci koje se tiču 45 godina poslovanja, preko 850.000 klijenata te najvećeg dela tržišnog učešća u bankarskom sektoru Srbije bilo je reči i o organizacionoj strukturi, upravljanju ekspoziturama banke, konstantnom povećanju tržišnog učešća kroz razvoj novih proizvoda i usluga, satisfakciju klijenata, te najboljim metodama za ostvarenje krajnjih ciljeva i povećanja učinka a putem postojanja timskog rada, stručnosti lidera i rukovodioca, postojanja sistema nagrađivanja i merenja učinka zaposlenih. Sa aspekta sprovođenja marketinških aktivnosti bilo je reči o društveno odgovornom radu, sponzorstvima, saradnji sa KOMBANK Arenom, organizacijom prezentacija i seminara. Takođe, studenti su se upoznali kako sa osnovnim proizvodima banke tako i sa njenim konstantnim prilagođavanjem novim trendovima koji poput digitalizacije nameću nove potrebe i želje klijenata.

Celokupna slika najveće srpske banke jeste da bankarski sektor sažima i druge ekonomske dicipline poput menadžmenta i marketinga. Zato je važno dobro razumeti u kom pravcu će se i ovaj sektor razvijati a samim tim zauzimati adekvatne stavove i donositi pravovremene odluke koje uz holistički pristup zastupaju interese obe strane, i kijenata i banke. Zahvaljujući angažovanju prof. dr Maje Ćirić studenti sa FIMEK-a imali su tu privilegiju da na ovaj način budu kreatori sopstvenog karijernog puta a samim tim doprinesu i široj zajednici.

Autor teksta: msr. Jovana Gardašević

Poseta Komercijalnoj banci u okviru kursa “ Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama“

Dve nedelje stručne prakse na Produktnoj berzi a.d. Novi Sad su mi pomogle da proširim svoja znanja, upoznam nove ljude i vidim kako funkcioniše tržište poljoprivrednih dobara u Srbiji. Prva dva dana provedenih u računovodstvu i finansijama bila su od značaja da shvatim kako se teorijsko znanje iz računovodstva stečeno na fakultetu primenjuje u praksi. Treći dan je bio predodređen za pravnu službu, gde sam imao uvid u kodekse i pravila ponašanja zaposlenih, kao i sa kojim se sve problemima susreće jedno privredno društvo usled pravnog zatupanja berze u sporovima prilikom naplate potraživanja. U info službi saznao sam kako i na koji način određena svetska tržišta produkata utiču na domaće tržište, kao i priprema informacija kako za članove berze tako i za javnost. Drugi deo prakse sam proveo u sali za trgovanje gde sam spoznao pravi izazov brokerskog poziva, kao i sve probleme sa kojima se susreće jedan broker obavljajući svoj posao. Naučio sam kako i na koji način treba profesionalno postupati sa članovima berze i kako „pametno odigrati“ prilikom zaključivanja posla tj. uparivanja naloga za trgovanje.

Ovo je veoma težak period za berzu, jer cene produkata padaju kako u svetu tako i kod nas. Na našem tržištu se nalazi previše zaliha, stoga nema prevelike tražnje koja pored pada cena dodatno otežava situaciju na tržištu. Međutim, bez obzira na probleme koji su prolaznog karaktera, toplo bih preporučio obavljane stručne prakse na Produktnoj berzi. Na bezi rade divni ljudi koji su otvoreni za saradnju i spremni da odgovore na svako postavljeno pitanje. Posebno bih istakao direktora Žarka Galetina, Branu iz računovodstva, Mašu iz finansija, brokere Indiru i Evicu. Sve u svemu jedno malo državno preduzeće u kojem vlada porodična atmosfera.

Uroš Krstić – Produktna berza

Poštovana Jovana,

Praksu sam obavljala u Javnom komunalnom preduzeću "Lisje" Novi Sad u Sektoru za komercijalne poslove, Služba za opšte komercijalne poslove i javne nabavke. Tokom prakse koja je trajala sedam radnih dana sam imala priliku da se upoznam sa misijom i vizijom preduzeća, organizacionom strukturom i načinom funkcionisanja pojedinih sektora i službi, pravnim aktima i zakonima koji regulišu rad preduzeća, kao i poslovima za koje je zadužena Služba za opšte komercijalne poslove i javne nabavke. Zaposleni sa kojima sam imala priliku da radim su bili izuzetno ljubazni i spremni da mi pokažu sve što su smatrali korisnim za moju praksu, te su me uključili u radove kao što je rad na aplikativnom softveru, vodjenje poslovne komunikacije, sačinjavanje Plana javnih nabavki JKP "Lisje" za 2016. godinu, izrada jedne konkursne dokumentacije za sprovodjenje javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku dobara, prijem i obradu ulaznih faktura, kao i obradu i slanje izlaznih faktura. Moje iskustvo stečeno ovom praksom je izuzetno pozitivno, veoma sam zahvalna svim zaposlenima na pruženom znanju i vremenu koje su odvojili kako bi moju praksu učinili što bogatijom, kao i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadzment "Fimek" na odličnoj organizaciji prakse. Nadam se da će svi studenti imati ovako lepo i pozitivno iskustvo sa prakse kao što ja imam, jer im Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadzment "Fimek" pruža razne mogućnosti na tom polju.

U prilogu Vam šaljem par slika sa prakse.

S poštovanjem,
Tamara Ilić MD 591-15

Strana 1 od 4
e-upis