Programi stalnog stručnog usavršavanja

Uvažavajući značaj društvene uloge nastavnika, kao i želju za stvaranjem „društva zasnovanog na znanju“ Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment organizuje Programe stalnog stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. U cilju razvoja obrazovanja i vaspitanja, kao osnove „društva zasnovanog na znanju“ Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisane su mere za unapređivanje kvaliteta nastave i postavljeni su ciljevi i opšti ishodi gde je naglasak stavljen na opšte kompetencije i razvoj specifičnih znanja i veština za život u savremenom društvu.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment nudi sledeće programe:

 • 1. Moodle servis za e-učenje,
 • 2. Biznis plan u funkciji razvoja preduzetništva u srednjim školama i
 • 3. Ključne komunikacione veštine u engleskom jeziku potrebne za razvoj karijere.
Opširnije...
REALIZATORI:
 • prof. dr Dragan Soleša
 • doc. dr Dragan Ilić
 • Ivana Milošević
 • Nikola Papić
CILJEVI:
 • Unapređenje nastavnog procesa, komunikacije i interakcije između nastavnika i učenika stvaranjem virtuelnog okruženja za učenje, kao podršku klasičnom obliku nastave pomoću softverske platforme za elektronsko učenje – Moodle.
 • Osposoblјavanje nastavnog osoblјa za implementiranje i korišćenje Moodle servisa s cilјem proširivanja granica tradicionalne nastave kroz primenu elektronskih alata u prezentovanju obrazovnih sadržaja i proceni stečenog znanja učenika.
 • Upoznavanje sa različitih funkcija koje Moodle platforma omogućava (online kvizovi i testovi, forumi, pričaonice, ankete, zadaci, radionice, kalendar, vesti i najave, dnevnik aktivnosti, wiki) i obuka za njihovu upotrebu čime se postiže veća motivisanost učenika za aktivnije učestvovanje u nastavi.
 • Proširivanje informatičko-komunikacione sposobnosti nastavnika i učenika, čime se osavremenjuje, ubrzava i pojednostavlјuje proces i način učenja.
TEME:

Administracija moodla, Upoznavanje sa opcijama koje aplikacija Moodle omogućava, Obuka predavača i kreatora kursa, Instalacija Moodla, Oživlјavanje Moodle.

TRAJANJE:

3 dana

MESTO:

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska 2, Novi Sad

Napomena: Kurs se mora sprovoditi na nivou čitave škole, jer se mora izvršiti instalacija Moodle platforme na serveru.

Opširnije...
REALIZATORI:
 • prof. dr Marko Ivaniš
 • doc. dr Lazar Ožegović
 • doc. dr Dragan Ilić
CILJEVI:
 • Usavršavanje i osposoblјavanje profesora predmetne nastave za realizovanje obuke iz oblasti preduzetništva – biznis planiranja.
 • Podsticanje razvoja preduzetništva u srednjim školama kroz unapređenje klasičnih oblika nastave
TEME:

Osnovni konstitutivni elementi biznis plana; Proizvodni segment biznis plana; Marketing segment biznis plana; Finansijski segment biznis plana.

TRAJANJE:

2 dana

MESTO:

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska 2, Novi Sad

Opširnije...
REALIZATORI:
 • mr Kristina Marić
 • doc. dr Dragan Ilić
CILJEVI:
 • Upoznavanje sa klјučnim frazama i vokabularom u domenu poslovne komunikacije na engleskom jeziku i osposoblјavanje za različite vidove i formate komunikacije i korespondencije prilagođene širokom dijapazonu poslovnih situacija i potreba.
 • Razlikovanje formalnog od neformalnog diskursa, sa ciljem samouverenog korišćenja jezičke forme primerene poslovnom kontekstu.
 • Savladavanje veštine potrebne za kontinuirano građenje karijere, bez obzira na struku i radno mesto.
 • Proširivanje vokabulara iz ekonomije, menadžmenta, marketinga, upravlјanja lјudskim resursima itd.
 • Savladavanje veštine pisanja izveštaja, naučnih radova, poslovne biografije, poslovnog intervjua itd.
TEME:

Korišćenje novih tehnologija u poslovnoj komunikaciji; engleske fraze potrebne u traganju za poslom i proširivanju poslovnih mogućnosti; Najčešći problemi i poteškoće u komunikaciji/korespondenciji na engleskom jeziku; Poslovno pismo; Pisanje izveštaja; Engleski za prezentacije; Poslovni sastanci; Odnos sa klijentima i korisnicima; Menadžerski žargon - fraze u upravlјanju i rukovođenju; Pregovaranje; Vokabular i fraze iz oblasti marketinga; Vokabular i fraze iz oblasti ekonomije; Vokabular i fraze iz oblasti upravlјanja lјudskim resursima; Vokabular i fraze iz oblasti proizvodnje i distribucije; Vokabular i fraze u domenu prodaje; Interkulturalna poslovna komunikacija; Poslovne mreže i kontakti; Poslovna putovanja; Idiomi poslovnog engleskog.

TRAJANJE:

2 dana

MESTO:

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska 2, Novi Sad

Opširnije...
e-upis