FIMEK kursevi (4)

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – FIMEK

Rukovodilac kursa:
Prof. dr Ožegović Lazar
Prof. dr Ožegović Lazar
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa je da polaznici na jednostavan i razumljiv način savladaju osnovne principe i postavke menadžmenta i njegove uloge u savremenom poslovanju, kao i da se upoznaju sa menadžment veštinama i mogućnostima njihove primene u poslovnim organizacijama. Kurs je baziran na praktičnim primerima iz menadžerske prakse sa prikazima i tumačenjima osnovnih modela menadžerkih pristupa u upravljanju poslovnim organizacijama, kao i analizom postignutih menadžerskih rezultata. Kroz prezentacije i interaktivni razgovor polaznici kursa se upoznaju sa najvažnijim praktičnim saznanjima iz menadžmenta i preduzetništva kao i brojnim alatkama za uspešno upravljanje u savremenoj poslovnoj organizaciji u uslovima izražene ekonomske krize.
Rukovodilac kursa:
Prof. dr Marko Ivaniš
Prof. dr Marko Ivaniš
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa kursa je da polaznici na jednostavan i razumljiv način savladaju osnovne principe i postavke savremenog bankarskog poslovanja i da se upoznaju sa karakteristikama inovativnih bankarskih poslova i proizvoda kao i mogućnostima njihove primene na domicilnom finansijskom tržištu. Kurs je baziran na praktičnim primerima iz savremene bankarske prakse, praćenjem i tumačenjem najnovijih razvojnih tendencija u bankarskoj industriji kao i analizom postignutih rezultata. Kroz prezentacije i interaktivni razgovor, polaznici kursa upoznaju se sa savremenim konceptom bankarskog proizvoda i najvažnijim praktičnim saznanjima iz domena bankarskog poslovanja, kao i procesima transformacije poslovnog bankarstva u vreme izražene ekonomske krize.
Rukovodilac kursa:
Prof. dr Marko Ivaniš
Prof. dr Marko Ivaniš
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa je da polaznici na jednostavan i razumljiv način savladaju osnovne principe i postavke savremenog berzanskog trgovanja i da se upoznaju sa karakteristikama hartija od vrednosti kao i mogućnostima trgovanja na organizovanom finansijskom tržištu. Kurs je baziran na praktičnim primerima iz trgovanja sa prikazom, praćenjem i tumačenjem osnovnih berzanskih pokazatelja kao i analizom postignutih rezultata. Kroz prezentacije i interaktivni razgovor polaznici kursa se upoznaju sa najvažnijim praktičnim saznanjima i brojnim alatkama za uspešno investiranje na berzi u vreme izražene ekonomske krize.
Rukovodilac kursa:
Prof. dr Maja Ćirić
Prof. dr Maja Ćirić
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovnim elementima marketinga u finansijskim institucijama, pri čemu se poseban akcenat stavlja na strategiju upravljanja odnosima sa klijentima. Polaznici kursa će se upoznati sa specifičnostima finansijskih usluga, sa načinima istraživanja tržišta, segmentacijom, diferenciranjem i tržišnim pozicioniranjem finansijskih institucija. Osim toga, posebna pažnja će se posvetiti specifičnostima marketing miksa u finansijskim institucijama. Nakon savladavanja osnova marketinga u finansijskim institucijama, razjasniće se pojam upravljanja odnosima sa klijentima. Objasniće se čitav niz procesa koje menadžeri finansijskih institucija treba da slede, kako bi bili uspešni u upravljanju odnosima sa klijentima. Ukazaće se na uticaj koji upravljanje odnosima sa klijentima ima na ostvarivanje satisfakcije i lojalnosti klijenata, a posredno i na pozitivne finansijske rezultate i konkurentsku prednost finansijskih institucija na tržištu.
e-upis