FIMEK kancelarije (10)

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – FIMEK

Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Ožegović N. Lazar

Saradnik: Msr. Vučurević Tatjana

Razvoj informacionih tehnologija je učinio da fizička udaljenost više ne bude nepremostiva prepreka, ni za komunikaciju niti za poslovanje, čime se u značajnoj meri promenila dosadašnja paradigma preduzetništva.

Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Ivaniš M. Marko

Saradnik: Mr. Milošević Sandra

Kancelarija za finansijski menadžment i korporativni konsalting je usmerena na praktičan rad u cilju osposobljavanja studenata i eksternih interesenata za strategijsko i operativno upravljanje korporativnim finansijama, kao i pružanje podrške projektnim aktivnostima iz oblasti primenjenih finansija i konsaltinga.

Rukovodilac: Prof. dr Vapa-Tankosić M. Jelena

Saradnici: Msr. Gardašević Jovana

Delatnost Kancelarije za razvoj karijere je usmerena na osposobljavanje studenata i ostalih zainteresovanih subjekata za upravljanje ličnom karijerom, pružanje stručno-tehničke podrške pri procesu karijernog vođenja i savetovanja, promovisanje aspekta tzv. Life long learning, pružanje podrške u upravljanju kvalitetom, kao i saradnja sa Kancelarijom za saradnju sa privredom i Kancelarijom za strane jezike kako bi se obezbedile visokokvalitetne usluge.

Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Ožegović N. Lazar

Saradnici: Prof. dr Ivaniš M. Marko, Msr. Vučurević Tatjana

Kancelarija za saradnju sa privredom povezuje studente Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i privredu u svrhu obostranog interesa i ima za cilj kontinuiranu saradnju Univerziteta, sa jedne strane, i privrednih subjekata, sa druge strane, a u svrhu promovisanja aspekta razvoja celoživotnog učenja i unapređenja profesionalnog odnosa prema radu.

Strana 1 od 3
e-upis