FIMEK u poseti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete.

22 april 2017 | FIMEK u poseti

Goran Savić, direktor Razvojnog fonda AP Vojvodine, dočekao je i pozdravio studente, i u uvodnoj reči poželeo im dobrodošlicu. Takođe, studentima se predstavila i Jelena Trenkić, šef odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing, i održala predavanje. Tema predavanja je bio kratak istorijat osnivanja Razvojnog fonda AP Vojvodine, delatnosti i ciljevi, zatim ko su članovi i organi Fonda. Kao jedni od glavnih ciljeva spomenuti su razvoj privrede i poljoprivrede, podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva, podsticanje socijalnog preduzetništva a sve kroz konkurse za dodelu kredita, u primeru navedenim, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ili privrednicima. Pričalo se o kreditnim linijama, uslovima kreditiranja a sve u cilju povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje i podržavanja privrednih subjekata koji proizvode i izvoze. Prikazana je i organizaciona šema zaposlenih samog Fonda, što je studente posebno zainteresovalo jer su neki od njih mogli sebe da zamisle upravo na ovim radnim mestima, kada diplomiraju i izađu kao kvalifikovani diplomci sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, između ostalog i iz oblasti menadžmenta i preduzetništva.

Asistentkinja Tatjana Vučurević se zahvalila direktoru Razvojnog fond AP Vojvodine i Jeleni Trenkić, šefu odeljenja za analizu tržišta, razvoj kreditnih linija i marketing na održanom predavanju i prilici da studenti vide i čuju reč više o načinu i ciljevima poslovanja samog Fonda.

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Opširnije...
17 februar 2017 | FIMEK u poseti

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Agencija Karavan Travel DOO Beograd, 13.02.2017. godine, u svečanoj sali rektorata Univerziteta, potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji. Sporazum su potpisali rektor Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Mirko Kulić i rukovodilac u ogranku Karavan Travel DOO Novi Sad, Radmila Grujin.

Radmila Grujin, rukovodilac u ogranku Karavan Travel DOO Novi Sad i msr. Dalibor Krstinić, koordinator programa saradnje ispred Univerziteta Privredna akademija, izrazili su zadovoljstvo zbog potpisanog sporazuma i naglasili značaj uspostavljanja sveobuhvatne saradnje predviđene sporazumom. Saradnja će se manifestovati kroz jedinstven sistem edukacija, radionica i obuke studenata za neki od programa koji se sprovode, kako u našoj zemlji, tako i u zemljama gde se obavlja poslovanje Agencije u okviru Work and Travel programa, France programa, Au Pair programa i kurseva jezika u inostranstvu i drugih programa u domenu edukativnog turizma.

Prezentacija Agencije Karavan Travel održana je 24.01.2017. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Prema predviđenom planu saradnje, u toku prve polovine letnjeg semestra 2017. godine, svi studenti Univerziteta Privredna akademija imaće priliku da se upoznaju sa programima iz potpisanog sporazuma kroz prezentacije koje će biti održane na svakom od fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija.

Rektor prof. dr Mirko Kulić istakao je da očekuje obostranu korist od poslovne saradnje Univerziteta Privredna akademija i Agencije Karavan Travel.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU UNIVERZITETA PRIVREDNA AKADEMIJA I AGENCIJE KARAVAN TRAVEL DOO NOVI SAD

Opširnije...
08 decembar 2016 | FIMEK u poseti

Studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment 30.11.2016. posetili su Policijsku upravu Zrenjanin i Gradsku upravu Zrenjanin u organizaciji doc.dr Borislava Bojića, saradnice u marketingu Dijane Borenović i asistentkinje Tatjane Vučurević.

Opširnije...
01 decembar 2016 | FIMEK u poseti

Polaznici kursa “Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama“, prof. dr Maje Ćirić, posetili su Poresku Upravu – Filijala 1 Novi Sad. Studenti su imali priliku da čuju sve vezano za organizacionu strukturu Poreske Uprave, delokrug rada koji obuhvata zakone i propise koje primenjuje Poreska Uprava, uslugama koje se pružaju u poreskoj upravi, redovnoj i prinudnoj naplati lokalnih javnih prihoda i poreskom računovodstvu, administriranju poreskih obveznika, poreskom postupku, vođenju prvostepenog upravnog postupka, primeni jedinstvenog informacionog sistema, vođenju registra obveznika, planiranju i sprovođenju obuka zaposlenih i tako dalje. Zahvaljujemo se profesionalnom pristupu zaposlenih u ovoj finansijskoj ustanovi.

Autor teksta: msr. Jovana Gardašević

Studenti u poseti Poreskoj Upravi

Opširnije...
e-upis
banner-eumaster-study