Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment nastoji da svojim studentima pruži mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti i kontinuirano radi na proširenju mreže partnerskih ustanova i intenziviranju saradnje sa njima.

Ovde možete pogledati linkovane logo-e naših partnera i posetiti njihove sajtove klikom na odredjeni logo. 

Osnovna ideja pokretanja i organizacije tribine „Pravi ljudi na pravnom mestu“ jeste da se kroz iskustva lidera u određenim oblastima studentima približe svi izazovi sa kojima se mogu susresti u praksi. Određene tribine se organizuju kako bi se studenti upoznali sa aktuelnim temama koje nas okružuju i kako bi o tim temama mogli da formiraju svoj stav, zasnovan validnim činjenicama. Pored toga, organizuju se i tribine na kojima naši gosti nastoje da edukuju naše studente i pruže im neke nove veštine i sposobnosti, kako bi im olakšali prevazilaženje određenih prepreka na njihovom putu ka uspehu.

e-upis