Strategija obezbeđenja kvaliteta

Strategija obezbeđenja kvaliteta

U skladu sa Pravilnikom o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolske ustavnove (Sl. gl. RS br. 106/06) i članom 172. Statuta Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, dekan Fakulteta je 02.09.2011. godine predložio Strategiju Obezbeđenja kvaliteta. Savet Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment na sednici održanoj 15. septembra 2011. godine doneo je Strategiju obezbeđenja kvaliteta za period 2011-2014.

STRATEGIJA OBEZBEĐENJA KVALITETA FAKULTETA ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT ZA PERIOD 2011-2014.

Ovaj dokument opisuje strategiju obezbeđenja kvaliteta i specifikuje pristup obezbeđenju kvaliteta i stalnog unapređenja na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerziteta Privredna akademija kroz principe, cciljeve, mere za obzbeđenje kvaliteta, subjekte obezbeđenja kvaliteta, oblasti obezbeđenja kvaliteta, organizacionu kulturu kvaliteta i povezanost obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment opredeljen je da stalno i sistematski radi na unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom i svih oblasti obezbeđenja kvaliteta, težeći ka primeni koncepta totalnog menadžmenta kvalitetom.

Za Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment Strategija obezbeđenja kvaliteta predstavlja trogodišnji strateški i razvojni dokument za oblast obezbeđenja kvaliteta koji definiše osnovne prioritete u oblasti unapređenja kvaliteta.

Strategija obezbeđenja kvaliteta predstavlja javan dokument Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Kompletnu Strategiju obezbeđenja kvaliteta možete pogledati ovde:

NazivOnline pregled
Strategija obezbeđenja kvaliteta

Pregled fajla

Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretrazivača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.

Više iz ove kategorije « Politika kvaliteta
e-upis
banner-eumaster-study